Korte terugblik Regiodag 23 september 2021
22 oktober 2021

Vorige maand kwamen de wethouders en burgemeesters uit de regio bij elkaar voor de Regiodag die elk kwartaal plaatsvindt. Een deel van de deelnemers was fysiek aanwezig, een deel nam online deel aan de bijeenkomsten.

delen

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bespreekpunten van de portefeuillehoudersoverleggen (poho's).

 

Duurzame leefomgeving
Het poho Duurzame Leefomgeving had veel aandacht voor het nieuwe beleidskader Landbouw en voedsel Brabant, dat gepresenteerd werd door gedeputeerde Elies Lemkes. Het poho gaf een reactie op de presentatie en de stand van zaken tot nu toe.

 

Ook heeft het poho overlegd over het Regio Deal project ‘Puzzelen met ruimte’. Onze regio loopt voorop in gebiedsontwikkelingen en het leggen van verbindingen tussen verschillende opgaves. De portefeuillehouders kunnen nog projecten aandragen voor dit project. 

 

Arbeidsmarkt
Het poho Arbeidsmarkt stond in het teken van de doorontwikkeling van de samenwerking in de regio. Veronique Scharenborg presenteerde de adviezen uit het onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar de volgende stap in de samenwerking tussen partners in de pilot ‘Van Werk naar Werk’ in de regio. 

Solange Camelia lichtte de samenwerking van de regionale partners in het Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) toe. Sinds begin september kunnen inwoners die door de corona crisis hun baan hebben verloren bij het RMT terecht voor ondersteuning in de stap naar scholing en/of ander werk. Daarna is gesproken over taak van de gemeenten in de verdergaande samenwerking binnen Noordoost Brabant Werkt. 


Andere agendapunten waren de voortgang van de aanpak jeugdwerkloosheid en de (re)actie op een brief van de provincie over het verschil in social return beleid in de regio en in de provincie. 

 

Ruimte, mobiliteit en wonen
Hoe gaan we de ruimte verder invullen? De ruimtelijke thema’s stonden centraal in het poho Ruimte, Mobiliteit en Wonen. Ferry Aerts, strateeg van de gemeente ’s-Hertogenbosch, nam de bestuurders mee in het verstedelijkingsakkoord van de subregio ’s-Hertogenbosch. In opdracht van en in samenwerking met rijk, provincie, waterschappen en B5-steden wordt er gewerkt aan een voorkeursperspectief.

 

Bestuurders in de regio hechten veel waarde aan dit proces. “Als trekker wil de gemeente ’s-Hertogenbosch zoveel mogelijk energie in de regio losmaken”, zegt Ferry. Voor het Land van Cuijk is het samenspel met de Regio Arnhem-Nijmegen hierin relevanter. 


De gemeente Oss wil investeren in een duurzame toekomst van stad en regio. Marionne van Dongen van de gemeente presenteerde de ruimtelijke ambitie rondom het spoor. “De regionale Samenwerkingsagenda vormt een goede basis voor deze toekomstperspectieven”, aldus poho voorzitter Harry van Rooijen (Meierijstad).


Daarnaast werden de bestuurders in aanwezigheid van gedeputeerde Erik Ronnes geïnformeerd over de stand van zaken van de regionale Omgevingsagenda. Joop van Orsouw (Oss) kaartte de openbaar vervoerbediening aan de kleine kernen aan. Dat leidde tot extra afstemming tussen provincie en gemeenten. 

 

Economie
Het poho Economie start een dialoog met het mkb in de regio over economische groeikansen. Met als doel: de wensen van het mkb nog beter meenemen in de regionale economische agenda. Uit elke gemeente worden hiervoor drie ondernemers uitgenodigd.

 

De dialoog wordt deels gefinancierd uit het coronaherstel-budget van de provincie. Aan de orde komen vragen als: doet regio de juiste dingen? Wat hebben sectoren, anders als agrifood, nodig? Is er voldoende organiserend vermogen? Missen mkb-ers specieke diensten van de overheid of regionale samenwerking? Een discussiedocument hierover is in de maak. 

Het poho ging verder akkoord met de ontwikkeling van een regionale gereedschapskist voor verduurzaming van de bedrijventerreinen. Dit is een handreiking voor gemeenten, ondernemers en intermediairs. Voor dit project werkt het poho Economie samen met andere poho’s. Ook keurde het poho een aanpassing van het Regio Deal project ‘Transformatie centra steden’ goed.


Meer over: Organisatie