Korte terugblik Regiodag 20 juni 2024
27 juni 2024

Tijdens deze Regiodag bespraken bestuurders uit Noordoost-Brabant onder andere de SPUK-regeling, het project Versterking startup ecosysteem, de hervorming van de regionale arbeidsmarktstructuur en het ruimtelijk position paper. De belangrijkste bespreekpunten van de portefeuillehoudersoverleggen (poho's) volgen hieronder.

delen

Poho Economie

De provincie Noord-Brabant mag namens het Rijk een specifieke subsidie (SPUK) verdelen over gemeenten in RNOB. Met deze subsidie gaan vanaf 2025 drie aanjagers 2,5 jaar lang aan de slag om de organisatiegraad van bedrijventerreinen te vergroten zodat deze terreinen effectiever aan de slag kunnen met verduurzaming. In Noordoost-Brabant gaat het om 30 bedrijventerreinen, waaronder ook drie Grote Oogst-terreinen. 

Wethouders van het poho Economie ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. De gemeente Meierijstad zal namens RNOB de SPUK-subsidie aanvragen bij de provincie.

 

Andere onderwerpen waren onder andere:

  • Programmering toekomstige bedrijventerreinen: na de zomer wordt het definitieve programma vastgesteld.
  • Het Rijk heeft prioriteit gegeven aan een nieuw energiestation in Wijchen. Goed nieuws ook voor onze regio in het kader van netcongestie.
  • Jonie van Oostveen is namens AgriFood Capital aangesteld als kwartiermaker van het project ‘Versterking startup ecosysteem’. Op de volgende Regiodag zal hij zijn plan presenteren.

 

Poho Duurzame leefomgeving

Wethouder Désire van Laarhoven presenteerde het concept-uitvoeringsprogramma Natuur en Landschap. Dit is een uitwerking van de agenda voor Natuur en Landschap die in oktober 2023 is vastgesteld.  Voorbeelden van concrete projecten zijn de nulmeting van de groenblauwe dooradering en het opstellen van een leidraad voor de kwaliteit van het landschap. De provincie sprak haar waardering uit voor de integrale aanpak en wil samen optrekken met RNOB om de ambities te realiseren.

Wethouders Economie gaan met elkaar in discussie over geschikte locaties in de regio voor bedrijventerreinen.

Gecombineerd portefeuillehoudersoverleg Duurzame leefomgeving – Economie - Ruimte, Mobiliteit en Wonen 

In opdracht van RNOB bereidt bureau De Zwarte Hond een ruimtelijk position paper voor. Dit paper brengt de ruimtelijke opgaven in beeld waarvoor spannende keuzes moeten worden gemaakt. Denk aan klimaatadaptatie, wonen, energie en geschikte locaties van bedrijventerreinen. Voor het position paper worden de schuur- en schitterpunten uit het Ruimtelijk Voorstel RMOB verder aangescherpt. 

 

Poho Arbeidsmarkt 

Inge Willems gaf een toelichting op de hervorming van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Vier loketten – WSP Noordoost-Brabant, 1Werkcentrum, Leerwerkloket en ZZP NOB - worden samengevoegd tot één nieuw loket voor werkgevers- en werkzoekenden: Werkcentrum Noordoost-Brabant. Op 1 juli a.s. wordt het 1Werkcentrum omgedoopt tot het Werkcentrum Noordoost Brabant. Dan zullen ook de websites van de vier loketten worden samengevoegd tot één. De kick-off van het nieuwe Werkcentrum vindt medio september plaats.

 

Andere onderwerpen waren onder andere:

  • Social Return is erop gericht om personen met een grote(re) aftand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Slechts 1 op de 7 werkgevers in Nederland zet echt in op sociaal ondernemen. Gemeenten kunnen bij opdrachten scherper kijken welke kansen en mogelijkheden er zijn om daadwerkelijk aan de social return verplichting te kunnen voldoen. 
  • Het realiseren van de banenafspraak gaat goed in onze regio. Sinds de start van de banenafspraak zijn er in onze regio 8.030 extra banen gerealiseerd (doelstelling voor 2023 is 7.325). De huidige banenafspraak loopt tot 2026.
  • Mariska Hermens is benoemd tot regionaal verbinder statushouders in Noordoost-Brabant. Zij zal goede initiatieven voor werkgelegenheid en integratie van statushouders samenbrengen en delen.

 


Meer over: Organisatie