Klankbordgroep Raadsleden van start
15 januari 2021

Raden en Algemene besturen van de waterschappen worden actiever betrokken bij de regionale samenwerking in Regio Noordoost Brabant. Met de nieuwe Klankbordgroep Raadsleden wordt hier invulling aan gegeven. Aan deze klankbordgroep nemen twee afgevaardigden van elke gemeente en waterschap deel.

delen

De startbijeenkomst was op 13 januari 2021, geheel online. Het was een positief en constructief overleg waarin met elkaar afspraken werden gemaakt over de rol, opzet en uitvoering van de taken. René Peerenboom werd daarbij unaniem gekozen tot voorzitter.


De rol van de klankbordgroep

In de samenwerkingsafspraken is de rol van de klankbordgroep als volgt vastgelegd:

  • Meedenken over de inhoud van de regionale (thema)bijeenkomsten.
  • Adviseren over de verbinding tussen RNOB en de eigen raad c.q. gemeente en omgekeerd.
  • Bewaken van het proces om gemeenteraden op tijd en adequaat te informeren.

 

Wat doet de klankbordgroep?
Tijdens de startbijeenkomst is afgesproken dat de klankbordgroep betrokken wordt bij:

  • Het proces voor het opstellen, evalueren en actualiseren van de Samenwerkingsagenda
  • Het inrichten van de jaarplannen en jaarverslagen van RNOB, zodat deze tegemoetkomen aan de informatiebehoeften van de raadsleden en AB-leden waterschappen
  • Het programma van de regionale raadsledenbijeenkomsten over RNOB, georganiseerd door de griffiers.
  • De inrichting van de communicatiekanalen en informatievoorziening van RNOB.
  • De inrichting van belangrijke inhoudelijke dossiers waar een kaderstellende functie voor de individuele gemeenteraden en algemeen besturen is gekoppeld zodat in de individuele gemeenteraden het goede debat hierover kan plaatsvinden.


De Klankbordgroep raadsleden komt 4 x per jaar bij elkaar. De leden koppelen zelf de resultaten terug binnen hun eigen gemeenten en waterschappen.

 

Eerste actie
De eerste actie van de klankbordgroep bestond uit het mede invulling geven aan het programma van de regiobrede raadsledenbijeenkomst van 5 februari a.s. Tijdens deze middag worden de raden bijgepraat over de achtergrond en de projecten van Regio Deal Noordoost Brabant.

Kees van Limpt, raadslid gemeente Meierijstad: “Dit is een logisch vervolg op de Raadsgroep Communicatie waarbij we niet opnieuw het wiel uitvinden maar voortrijden op het inmiddels aangelegde spoor."

René Peerenboom, voorzitter van de klankbordgroep: “Belangrijk dat de gemeenteraden en AB-waterschappen goed in positie worden gebracht om hun kaderstellende en controlerende taken kunnen vervullen. We zetten zo samen een volgende stap naar een volwassen samenwerking."

 

Samenstelling klankbordgroep per 13 januari 2021

 Bernheze

 Frans van de Ven en Mark van de Ven

 Boekel 

 Jeanne van Eert en  Joop van Lanen

 Boxmeer  Judith Logtens en Han Welbers
 Boxtel  Gerlof Roubos
 Cuijk  Annoesjka Wintjes 
 Grave

 Jochem Jacobs en Edwin van Kraaij

 's-Hertogenbosch

 Antoon de Groot en Ariana Hernandez

 Heusden

 Fons van Aart en Frank de Bruijn

 Landerd  Harold van den Broek
 Meierijstad

 Marischka Klotz en Kees van Limpt

 Oss

 Mari van Kilsdonk en Henriette Renders

 Sint-Michielsgestel

 Yvonne Matthijsse-van de Heuvel en Joep Meijs

 Sint Anthonis

 John Heckathorn en Jan van de Weem

 Uden

 Maurits van den Bosch en Dennis van Tiel

 Vught  (namen volgen na installatie nieuwe raad)
 Waterschap Aan en Maas

 Ytje van de Hulsbeek-Visser en Yvonne Schram

 Waterschap De Dommel

 Aaltje Schouten-Saarloos

 


Meer over: Organisatie