Klankbordgroep Raadsleden
25 augustus 2021

Vlak vóór het zomerreces (op 7 juli jl.) kwam de Klankbordgroep Raadsleden online bij elkaar. De belangrijkste bespreekpunten op een rij.

delen

Onderzoek naar het regionale ecosysteem in Noordoost-Brabant
RNOB werkt mee aan een landelijk onderzoek naar Bestuurlijk Regionale Ecosystemen (BRE). De Klankbordgroep Raadsleden wordt actief bij de verschillende fasen van dit onderzoek betrokken. De onderzoekers presenteerden het eerste concept van een ‘foto’ van Noordoost-Brabant. Deze foto geeft inzicht in de bestaande bestuurlijke samenwerkingen, gebiedskenmerken (o.a natuur en bevolkingsdichtheid), economische systeem (sterke sectoren, vestiging van bedrijven etc) verbindingen met andere regio’s, aanwezige subregio’s  en scores op o.a. tevredenheid en welvaart.
 

In september hebben de onderzoekers via de griffies een enquête naar alle raden en ABs waterschappen gestuurd. Een focusgroep, bestaande uit enkele leden van deze Klankbordgroep, kijkt mee naar de uitkomsten. Vóór het eind van dit jaar leveren de onderzoekers hun eindrapport op.

 

Lokale Regiotafels

De gemeenten Boxtel, Bernheze en Meierijstad experimenteren elk met de Lokale Regiotafel. Deze tafels faciliteren de heen-en-weer beweging (drs. P-en) tussen raad en college. Ze zijn bedoeld om de raad meer bij de regionale samenwerking te betrekken en hun rol te versterken. Door de ervaringen met deze tafels te delen, kunnen andere raden (soortgelijke) tafels gaan organiseren.

 

Communicatieuitingen RNOB

De Klankbordgroep is zeer tevreden over de  communicatie door RNOB. Maar zij denken dat nieuwsbrieven en andere stukken niet goed worden gelezen. Dat wordt beter wanneer de betrokkenheid bij de regionale samenwerking groter is. Het advies is dan ook om vaker de dialoog op te zoeken (drs-P-en) en meer bijeenkomsten voor raadsleden te organiseren. En om social media daarbij nog beter te benutten.

 

De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep Raadsleden is op 6 oktober a.s.


Meer over: Organisatie