Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2023 vastgesteld
28 juli 2022

Op de Regiodag van 14 juli heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van RNOB het Jaarplan 2023 ‘Op volle kracht vooruit’ van RNOB vastgesteld. Daarnaast heeft het DB het Jaarverslag 2021 ‘Samenwerken in een coronajaar’ vastgesteld. Dit jaarverslag bevat ook de goedkeurende verklaring van de accountant. 

delen

Het jaarplan 2023, de bijbehorende zienswijzen en het Jaarverslag 2021 zijn deze maand naar de gemeenteraden, colleges, algemeen besturen en dagelijks besturen van de waterschappen gestuurd. 


Kansen benutten

RNOB voorzitter Jack Mikkers en René Peerenboom, regiomanager RNOB, zijn optimistisch: “Ondanks dat het jaar 2021 flink in beweging was, hebben we toch mooie resultaten geboekt voor inwoners, bedrijven en vele instellingen van onze mooie regio Noordoost-Brabant. Aanpassingsvermogen is wat onze regio kenmerkt. We gaan niet bij de pakken neerzitten. Sterker nog: we sloten in ‘coronatijd’ zelfs een Regio Deal met het Rijk en voerden veel van onze programma’s en projecten gewoon uit. In 2023 gaan we proberen de kansen te benutten die het Regeerakkoord biedt met de voortzetting van de Regio Deals en verschillende fondsen.“

 

In 2023 wordt ook de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ geactualiseerd. “Dit doen we met de leden van colleges, gemeenteraden, algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de waterschappen. De agenda loopt tot en met 2024, maar het is goed om deze te herijken op basis van de nieuwe coalitieakkoorden in de gemeenten.”

Bekijk hieronder alle documenten

 


Meer over: Organisatie