Jaarverslag 2020
21 juli 2021

In RNOB werken gemeenten en waterschappen samen aan maatschappelijke en economische uitdagingen die we alleen door samenwerking voor elkaar krijgen. Zo werken we slagvaardig aan meer brede welvaart en perspectief voor onze inwoners. 

delen

Wat hebben we in het afgelopen jaar met elkaar bereikt? Dat is nu te lezen in het Jaarverslag 2020 dat op 8 juli jl. door het bestuur is vastgesteld. 

Een belangrijk hoogtepunt was het sluiten van Regio Deal met het rijk, samen met AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt en de provincie Noord-Brabant. “Juist in deze tijd van crisis is gebleken hoe sterk en waardevol onze samenwerking is”, vertelt Jack Mikkers, voorzitter RNOB. “We zijn flexibel in onze aanpak gebleken, en tegelijkertijd doortastend en effectief. We kunnen trots zijn op hoe we de uitdagingen van corona het hoofd hebben weten te bieden.”

Op dit moment wordt gewerkt aan een herstelplan voor de fase na de corona-crisis. De opgedane kennis en ervaringen van het afgelopen jaar zullen worden gebruikt om specifieke opgaven in regionaal verband op te pakken.

 

Naar het Jaarverslag 2020


Meer over: Organisatie