Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2021 vastgesteld
09 september 2020

De BRG heeft op 9 juli het Jaarplan 2021 met bijbehorende begroting goedgekeurd.

delen

De ingekomen zienswijzen van de raden op dit jaarplan zullen worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma van de Samenwerkingsagenda. En in de werkplannen van 2021. Dat komt omdat de besluitvormingscycli van deze agenda en het jaarplan 2021 gelijk opliepen.

Daarnaast heeft de BRG het Jaarverslag 2019 ongewijzigd vastgesteld. Dit jaarverslag bevat ook de goedkeurende verklaring van de accountant.


Jaarverslag 2019

Naar het Jaarverslag 2019
Naar de samenvatting


Jaarplan 2021

Naar het Jaarplan 2021 (incl. begroting)

Naar de zienswijzen van de raden

 


Meer over: Organisatie