Jaarplan 2021 voor zienswijzen bij de raden
11 mei 2020

In april is het Jaarplan 2021 van Regio Noordoost Brabant naar de gemeenteraden en Algemene Besturen van de waterschappen gestuurd.

delen

Jack Mikkers, voorzitter Regio Noordoost Brabant, over het jaarplan: “In 2021 gaan we met Regio Noordoost Brabant een nieuwe fase in. Het is mooi én ook spannend om onze nog jonge samenwerking nog meer vorm en inhoud te geven. Tegelijkertijd erkennen we de diversiteit in onze regio, maar we zijn en blijven wel gelijkwaardig. Dat betekent elkaar wat gunnen en ook waarmaken wat we afspreken. Dit is een belangrijke basis voor onze samenwerking, naast de nieuwe inhoudelijke Samenwerkingsagenda. Samenwerken is niet alleen plannen maken, maar ook samen doén. Dankzij de stevige basis van onze samenwerking zijn we in staat gebleken om samen adequaat op te treden in crisissituaties. Ons samenwerkingsnetwerk is solide en robuust. We weten elkaar snel te vinden en te helpen. Juist in dit soort situaties geldt: beter een goede buur dan een verre vriend.”

 

Het jaarplan 2021 is gebaseerd op de kaders van de nieuwe Samenwerkingsagenda en Samenwerkingsconvenant 2020-2024. Omdat het besluit over de continuering van de samenwerking formeel nog niet is genomen, is het voor nu een plan op hoofdlijnen. Nadere uitwerking volgt na vaststelling, en ook binnen de mogelijkheden in verband met de corona-crisis.

 

Het jaarplan 2021 zal definitief worden vastgesteld door de burgemeesters en dijkgraven in de Bestuurlijke Regiegroep (BRG) op 9 juli 2020. En daarbij worden de eventuele zienswijzen van gemeenteraden en AB van de waterschappen betrokken.

 

Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019. Ook deze zullen tijdens de BRG van 9 juli worden vastgesteld. Daarna gaan ze naar de raden, colleges en DB- en AB-waterschappen.


Meer over: Organisatie