Impressie extra Regiodag 8 oktober
21 oktober 2019

“Elkaar zien en laten zien wat we doen”. Dat was de belangrijkste boodschap van de extra Regiodag van 8 oktober jl. Het doel van deze ‘heidag’ was om knelpunten maar ook succesfactoren op tafel te krijgen voor een nog betere samenwerking in de toekomst.

delen

De colleges van de gemeenten en de DBs van de waterschappen gingen daarvoor gezamenlijk aan de slag met cultuuraspecten, rollen, besluitvorming, slagkracht en de organisatie rond de samenwerkingsthema’s binnen Regio Noordoost Brabant. De dag stond onder leiding van samenwerkingsexpert Maarten Hageman.

In zijn openingswoord haalde voorzitter Jack Mikkers onder meer aan dat samenwerken vooral gaat over voortdurend contact met elkaar maken, interesse in elkaar hebben en in elkaar verdiepen.  Vervolgens gaven de aanwezigen de lessen uit het verleden aan, de toegevoegde waarde van regionaal samenwerken en de benodigdheden om succesvol te kunnen samenwerken. Een vraag daarbij was niet alleen hoe we alles op regionaal niveau op orde krijgen maar ook binnen de gemeenten en waterschappen zelf.

 

Aan de hand van een simulatiespel van de Regionale Energiestrategie (RES) konden de deelnemers uit eerste hand de dilemma’s maar ook de meerwaarde van regionaal samenwerken ervaren. Zo werd onder andere duidelijk wat wel (of kan werken) en wat niet en waarom.

 

Daarna haalden de bestuurders via verschillende tafels de succesfactoren van onze regionale samenwerking op. Ze keken daarbij naar onze (gewenste) identiteit, het samenspel binnen én buiten de regio, omgangsvormen, de samenwerkingsvorm en de inzet van mensen en middelen.

 

Jack Mikkers: “Het is goed om op deze manier samen, en vanuit gelijkwaardigheid, onze regionale samenwerking te bekijken én te ervaren. Dat moeten we vaker doen. Willen we succesvol zijn dan is het nodig dat we elkaar voortdurend zien en elkaar ook laten zien waar we mee bezig zijn. Elkaar beter leren kennen is de eerste stap op weg naar vertrouwen. Pas dan kun je elkaar echt iets gunnen en grenzeloos te werk gaan.”

De conclusies van deze heidag worden meegenomen in de uitwerking van het nieuwe samenwerkingsconvenant.

Dit convenant zal samen met de inhoudelijke samenwerkingsagenda later aan de gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen worden voorgelegd.

Bestuurders uit de regio aan het werk

Meer over: Organisatie