Hulp bij communicatie bij klimaatdaptatie bedrijventerrein
31 maart 2022

Het klimaatbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen is noodzakelijk voor de toekomst van de bedrijven en hun omgeving. Dit zijn trajecten waar veel verschillende opgaven en belangen bij elkaar komen. Het is daarom een uitdaging om alle betrokkenen bij elkaar te brengen. 

delen

Met het project ‘Klimaatbestendige bedrijventerreinen Oost-Brabant’ werken RNOB, Klimaatportaal Zuidoost-Brabant en de gemeenten Deurne en Helmond hier samen aan. Het project resulteerde in drie pilots, een overzicht van mogelijke maatregelen en een handleiding met juridische instrumenten. Als nieuwste product is nu de handleiding communicatie opgesteld. 

 

Zeven stappen
De praktische handleiding communicatie geeft zeven stappen om klimaatadaptie op te pakken. Het geeft handvatten om aan te sluiten bij de opgaven en motieven die spelen op een bedrijventerrein. Daarbij geeft het handvatten om rekening te houden met verschillende situaties en mogelijke weerstanden van mensen.


Clubke
Volgens projectleider Freya Macke van Arcadis is communicatie essentieel om klimaatadaptatie van bedrijventerreinen succesvol te laten verlopen. ”Het is belangrijk om goed aan te sluiten bij de motieven en belangen van alle betrokkenen”, vertelt Freya. “Het werkt vaak goed om te beginnen met het vormen van een ‘clubke’ van direct belanghebbenden. Het Clubke wordt het ambassadeursteam. Zij zoeken de geschikte invalshoeken voor klimaatadaptatie voor de lokale situatie, bijvoorbeeld door de koppeling met geplande nieuwbouw, uitbreiding of energietransitie. In de handleiding staan hiervoor allerlei inspirerende en praktische tips, ook voor communicatiemiddelen en kanalen.”

 

Download hier de Communicatiehandleiding Klimaatadaptieve bedrijventerreinen

 

Het belang van klimaatadaptatie voor bedrijventerreinen 
Door klimaatverandering wordt het weer extremer. Daardoor is er in Nederland meer kans op hevige regen, droogte, hitte overstromingen en stormen. Ook bedrijventerreinen lopen daardoor een hoger risico op schade en overlast. In het bedrijfsproces, aan panden en percelen, in de productieketen en ook op de afzetmarkt. 

Daarom is aanpassing van bedrijven en bedrijventerreinen aan klimaatverandering hard nodig. Dit vergt aanpassingen aan pand, perceel en openbare ruimte en soms ook aan het werkproces. Klimaatadaptatie is noodzakelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en draagt bij aan het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.