Gezellige en gezonde feestdagen!
24 december 2021

Wij sluiten het eerste jaar van de uitvoering van onze nieuwe samenwerkingsagenda en -convenant af. Een jaar dat opnieuw gedomineerd werd door de coronapandemie. Daardoor hebben we niet alles niet kunnen realiseren wat we vooraf bedacht hadden. Des te trotser zijn we op wat we samen wel hebben bereikt!

delen

Zoals de voortgang die de projecten in de Regio Deal boeken en de stappen die we hebben gezet in bereikbaarheid en slimme mobiliteit. Of de gebiedsgerichte aanpak van transitie landbouw, klimaat, energie en leefbaarheid in NOVI de Peel en de doorontwikkeling van AgroProeftuin de Peel.

 

Glasgow had de klimaattop en wij hadden onze eigen Klimaat2daagse. Daarnaast gaat het onlangs opgeleverde BRE-onderzoek ons helpen om komend jaar het gesprek te voeren over de toekomst van onze regionale samenwerking.

 

Ook hebben we gezien dat de pandemie voor meer binding in onze regio heeft gezorgd. Want we hebben ondervonden dat we, als het er op aankomt, elkaar snel weten te vinden en crisissituaties samen goed kunnen aanpakken. 

 

Wij kijken uit naar het nieuwe jaar met hopelijk meer fysieke ontmoetingen. Een jaar ook met een nieuwe dynamiek, omdat RNOB dan uit 11 deelnemende gemeenten (door herindelingen Land van Cuijk en Maashorst) en 2 waterschappen bestaat. Na de raadsverkiezingen maken we graag kennis met de nieuwe bestuurders en raadsleden.

 

Wij willen iedereen bedanken voor de betrokkenheid bij onze regionale samenwerking in het afgelopen jaar. Namens RNOB wensen we iedereen gezellige feestdagen en een goed en gezond nieuwjaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jack Mikkers, voorzitter RNOB

René Peerenboom, regiomanager RNOB


Meer over: Organisatie