Extra kansen van Regio Deal voor ondernemers in kaart gebracht
14 september 2021

In Regio Deal Noordoost Brabant werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan brede welvaart in de regio. Dankzij de Regio Deal krijgen ondernemers extra ondersteuning om te innoveren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en voor de opleiding van hun personeel. 

delen

Verschillende projecten bieden daarvoor onder andere vouchers aan, coaching, masterclasses of praktijk- en experimenteerruimte om innovaties te testen.

Inspiratiebijeenkomst 
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers deze kansen kunnen verzilveren, werd op 9 september jl. bij SPARK Makers Zone in ’s-Hertogenbosch een inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Spark Makers Zone heeft met ondersteuning vanuit de Regio Deal een reeks masterclasses opgezet, gericht op de ontwikkeling van digitale en technische vaardigheden van personeel.

Er waren zo’n 25 deelnemers uit de regio bij de bijeenkomst aanwezig. Hieronder waren ook diverse accountmanagers bedrijven en EZ-medewerkers van gemeenten.

 

Projectleiders vertelden over de extra mogelijkheden voor ondernemers in Noordoost-Brabant; van startup tot gevestigd bedrijf, van zzp’er tot grootbedrijf. Deze kansen zijn overzichtelijk bij elkaar gebracht op een ‘kansenkaart’

Jos van de Steeg, accountmanager bedrijven gemeente Meierijstad: “Ik ben blij met de kansenkaart en gebruik ‘m inmiddels standaard bij elk keukentafelgesprek bij de ondernemers in het buitengebied.”

Projecten met extra kansen voor ondernemers

 

AgroProeftuin de Peel
Celine van Soest, projectleider AgroProeftuin de Peel: “Dankzij de Regio Deal kunnen we (agrarisch) ondernemers die pionieren in kringlooplandbouw ondersteunen met subsidies. Daarnaast bieden we experimenteerruimte om bijv. nieuwe teeltmethoden uit te proberen en organiseren we kennissessies en boeren-innovatienetwerken.”
Meer informatie: c.vansoest@agrifoodcapital.nl; www.agroproeftuindepeel.nl.

 

AgriFoodInnovation
Ton Hagelstein, programmamanager AgriFood Innovation: “Wij zijn op zoek naar bedrijven die samen met onderwijsinstellingen en overheden aan de slag willen om echte systeemsprongen in agrifood te maken met behulp van data en hightech.”
Meer informatie: ton.hagelstein@agrifoodinnovation.nl; www.agrifoodinnovation.nl.

 

Circular Food Center
Toine Timmermans, directeur Stichting Samen tegen voedselverspilling: “We hebben zo’n 150 partners waarvan 80% bedrijven. Op dit moment werken we in een cluster van bedrijven aan zes cases om de dierlijke eiwitketen te verduurzamen. Een tweede innovatiecluster is in ontwikkeling. Ook kunnen ondernemers ook cases indienen voor de HBO en MBO challenges die tijdens de Verspillingsvrije Week (9 t/m 13 september)zijn gestart. Daarnaast werkt een bedrijvencluster in Oss aan een duurzame, circulaire verpakkingsketen.”
Meer informatie: toine@samentegenvoedselverspilling.nl; www.circularfoodcenter.nl.

 

Datagedreven agrifood regio
Sabrina Cointet, programmamanager Stichting Driven by Data: ”Ondernemers die willen digitaliseren, kunnen terecht bij het platform Driven by Data. Ze kunnen aan de slag met een datacoach. Ook verbinden we hen met partijen die hen verder kunnen helpen zoals MKB Datalab en Avans Hogeschool. Tijdens DataWeek NL (25 t/m 29 oktober) wordt een breed programma geboden voor mkb-ers., waaronder de Data Driven AgriFood Future conferentie op 26 oktober.”
Meer informatie: scointet@nvbim.nl; www.platformdrivenbydata.nl.

 

ZZP NOB Boost
Jasper van Wordragen, projectleider ZZPNOB Boost: “We hebben de ambitie om alle zzp'ers in Noordoost-Brabant, dat zijn er zo'n 60.000, te helpen met hun individuele vragen. . We hebben allerlei expertise aan boord, van marketing tot businessdevelopment. Zo beschikken we over een digitaal platform waar zzp’ers met al hun vragen over ondernemerschap terecht kunnen. Daarnaast organiseren we verschillende bijeenkomsten, waaronder jaarlijks een groot regionaal event."
Meer informatie: jasper@zzpnobboost.nl; www.zzpnobboost.nl.

 

Nieuwe perspectieven voor boeren
Ad Crommentuijn, business developer Ondernemerslift+: “Wij coachen agrarisch ondernemers uit Noordoost-Brabant om nieuwe kansen voor hun bedrijf te realiseren.”
Meer informatie: a.crommentuijn@ondernemersliftplus.nl; www.ondernemersliftplus.nl.