Corona treft onze regio in het hart
26 maart 2020

Noordoost-Brabant is zwaar getroffen door het coronavirus. In de eerste plaats willen we iedereen die ziek is beterschap toewensen en zij die een naaste hebben verloren veel sterkte. Laten we er samen voor zorgen dat het virus zo snel mogelijk wordt ingedamd en dat ons verder leed zoveel mogelijk bespaard blijft.

delen

Tegelijkertijd brengt deze bijzondere periode een groot gevoel van saamhorigheid en verbondenheid met zich mee. Dat is hartverwarmend. De vele initiatieven in onze regio laten zien dat we er echt voor elkaar zijn. Uiteraard grote waardering voor alle zorgverleners en alle andere mensen in de vitale beroepen.

 

De regio in actie
De burgemeesters zitten aan het roer van de crisisorganisaties. Wethouders buigen zich over ondersteunende maatregelen, zoals een crisisloket. Daarnaast ondersteunen ze allerlei noodzakelijke acties, zoals de inzameling van mondkapjes. Ambtenaren die druk zijn in de crisisorganisaties houden daarnaast ook onze regio zo goed mogelijke draaiende. Complimenten aan eenieder! Vanuit het Regiobureau proberen we iedereen zoveel mogelijk te ondersteunen. Het is bijzonder om daarbij te zien hoe robuust ons regionale netwerk is en hoe snel en goed er alle niveaus geschakeld wordt. 

Onze manier van werken in deze periode
We volgen de maatregelen van het kabinet op de voet. De gezondheid van onze relaties en onze collega’s is immers onze eerste prioriteit. Waar nodig, passen we ons beleid en onze werkwijze steeds aan.

 

Bijeenkomsten worden afgelast of uitgesteld. Onze activiteiten zetten we zoveel mogelijk digitaal voort. Ook kunnen afspraken en overleggen digitaal doorgaan, bijvoorbeeld via Teams of Skype. Onze organisatie is hier goed op ingericht. Zo blijven we zo goed mogelijk in contact met elkaar en met onze partners binnen en buiten onze regio.

 

Ik ben trots op alle mensen die zich vanuit huis voor onze regionale samenwerking inzetten. Het vraagt een enorme aanpassing voor zowel werk- als privé-situaties. Maar het is duidelijk dat iedereen zich maximaal inspant om dit zo goed mogelijk te doen. Belangrijk is dat we allemaal gehoor geven aan de oproep van onze voorzitter Jack Mikkers en zijn collega’s van de Brabantse veiligheidsregio’s: blijf thuis, fit en betrokken!


Contact

Bij vragen of opmerkingen kunt u rechtstreeks met uw contactpersoon van Regio Noordoost Brabant of met ons secretariaat bellen of mailen. Blijf gezond en laten we vooral op elkaar letten.


René Peerenboom, regiomanager Regio Noordoost Brabant


Meer over: Organisatie