Circular Food Center krijgt vorm
18 maart 2021

De kringloopkarbonade en het verspillingsvrije ei. Dit zijn twee circulaire ketenconcepten waar een eerste cluster van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan gaat werken binnen het Circular Food Center. Het doel is om een circulaire dierlijke eiwitketen te ontwikkelen, waarin reststromen van voedselproductie op grote schaal hoogwaardig worden verwerkt tot diervoer.

delen

Varkens en kippen die dit voer eten, leveren vervolgens eiwitten voor menselijke consumptie, zoals vlees en eieren. Op deze manier draagt een circulaire dierlijke eiwitketen in belangrijke mate bij aan de ambitie om voedselverspilling in Nederland in 2030 te halveren.

 

Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling: “Het Circular Food Center is een project van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. De aangesloten partijen komen uit de gehele voedselketen. Als voorbeeld: zo’n 80% van de Nederlandse supermarkten zijn vertegenwoordigd in de stichting. De stichting heeft momenteel 80 aangesloten organisaties. Aan het eind van de Regio Deal periode moeten dat er 200 zijn. We hebben als doelstelling vanuit de Regio Deal om drie tot vier bedrijvenclusters te ontwikkelen die aan de slag gaan met circulaire voedselketens. Het eerste cluster is nu gelanceerd.” 

 

Presentatie aan de raad van Meierijstad
Het Circular Food Center is een sleutelproject van Regio Deal Noordoost Brabant. Het Circular Food Center wil zich ontwikkelen tot hét kennis- en ontmoetingscentrum op het gebied van verspillingsvrije ketens van voedsel en voedselverpakkingen. Medio dit jaar zal het fysieke centrum de deuren op CHV Noordkade openen. Deze plannen voor het centrum werden samen met de nieuwe ketenconcepten op 11 maart jl. gepresenteerd aan de gemeenteraad van Meierijstad tijdens een beeldvormende avond.

 

Kijk hier de presentatie terug (vanaf 1 u 45 min.)