Arbeidsmigranten op de regionale agenda
20 januari 2021

In Noordoost-Brabant wonen en werken naar schatting zo’n 26.000 – 30.000 arbeidsmigranten. Het zijn inmiddels onmisbare werknemers in onder andere de agrarische sector, de industrie, transport, zorg en bouw.

delen

Het bedrijfsleven heeft deze werknemers dus hard nodig. Maar in de regio is op dit moment onvoldoende huisvesting voor deze groep. Gevolg is dat er misstanden kunnen ontstaan zoals overbewoning, overlast of zelfs onveilige woonsituaties. Zonder goede, veilige huisvesting voor deze groep internationale medewerkers wordt het voor werkgevers steeds moeilijker om aan voldoende personeel te komen.

Regionale afspraken
Dankzij de Regio Deal Noordoost Brabant kunnen ondernemers en overheden de handen ineen slaan om regionale afspraken te maken over goede voorzieningen en huisvesting. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor een regionaal servicepunt onderzocht. Hier kunnen de internationale werknemers terecht voor vragen en voor begeleiding wanneer ze in Nederland willen blijven. Dit servicepunt kan een voorbeeldfunctie hebben voor andere Brabantse regio’s. Dit onderzoek is nu gaande en medio februari worden de eerste resultaten opgeleverd. Daarnaast start op 20 januari 2020 een ambtelijke, regionale werkgroep om prioriteiten vast te stellen die in de komende maanden verder worden uitgewerkt. Vier wethouders, verenigd in een bestuurlijke kopgroep, zorgen ervoor dat aandacht voor arbeidsmigranten de komende twee jaar prioriteit krijgt op de regionale agenda.


Goede huisvesting en voorzieningen

Gerard Olthof, projectleider regionale aanpak arbeidsmigratie Noordoost Brabant: “Arbeidsmigranten moeten fijn kunnen wonen en werken in Noordoost-Brabant. Dat begint met goede huisvesting en voorzieningen. Dit is ook belangrijk om echt ergens te kunnen landen en je thuis voelen. Door de krachten te bundelen kunnen gemeenten waar mogelijk beleid en regelgeving regionaal afstemmen om fatsoenlijke en veilige huisvesting, integratie en participatie van arbeidsmigranten voor elkaar te krijgen.

 

Kijk voor meer informatie over de projecten van Regio Deal Noordoost Brabant in het regio deal boekje.


Meer over: Regio Deal Wonen