Regeerakkoord biedt kansen voor brede welvaart in Noordoost-Brabant
17 december 2021

Snel in gesprek met nieuwe kabinet

Dat is de eerste reactie van Jack Mikkers, voorzitter van RNOB. “Wij hebben in Den Haag gepleit voor een vervolg van de regiodeals en dat vervolg komt er, daar zijn we blij mee.” De vraag is nog wel hoe die deals er precies uit gaan zien want daar zegt het nieuwe regeerakkoord nog niet zo veel over. “Maar wij wachten niet af, we gaan graag met het nieuwe kabinet in gesprek hoe we de brede welvaart in onze regio kunnen versterken."

delen

Innovatiekracht

Er zijn overigens meer instrumenten in het regeerakkoord die kansen beiden voor onze regio. “Ook het nationale groeifonds is zo’n instrument waar we de regio, o.a. de innovatiekracht van ons bedrijfsleven mee kunnen versterken. Dat kunnen we overigens niet alleen, dat zullen we met partners in en buiten onze regio moeten doen.”

 

Regio centraal in gebiedsgerichte aanpak

Jack Mikkers ziet overigens nog meer haakjes in het regeerakkoord waar de regio mee uit de voeten kan. Maar niet alles is even duidelijk. “Als regio kunnen en willen wij samen met de provincie Noord-Brabant en het nieuwe kabinet meebouwen aan de uitvoering van een aantal rijksdoelen zoals de gebiedsgerichte uitvoering van het klimaatbeleid en transitie in het landelijk gebied met o.a. de aanpak van de stikstofproblematiek en werken aan een duurzame en volhoudbare kringlooplandbouw. De fondsen die in het regeerakkoord worden genoemd, bieden daar mogelijkheden voor." 

Gehele voedselketen
De regio heeft eerder gepleit om niet alleen naar de boer te kijken in de aanpak van de stikstofproblematiek. Het doet Jack Mikkers daarom deugd dat in het nieuwe regeerakkoord ook andere partijen, zoals de retail én de consument, genoemd worden als onderdeel van de oplossing. “Het gaat om de gehele voedselketen en niet alleen om de boer”, aldus Mikkers.

Het brede perspectief van een transitie in het landelijk gebied spreekt ook aan omdat dat van invloed is op de leefbaarheid in onze regio. “De leefbaarheid is onlosmakelijk verbonden met het toekomstperspectief van de landbouw en voedselproductie in onze regio.”

 

Fijn Wonen 

“Uiteraard staat ook de woonagenda in het regeerakkoord. Ik ben blij met de mogelijkheden om zowel binnen als buiten de stad te mogen bouwen. Het is namelijk niet óf-óf maar én-én. Dat past ook in het karakter van onze regio met haar mozaïeklandschap en afwisseling van kleine en grotere kernen. Uiteraard moeten we dat verstandig doen, aan knooppunten van infrastructuur en OV en gekoppeld aan groenontwikkeling maar daarin staan we op één lijn met het nieuwe kabinet.”