Voortgang RES Noordoost-Brabant
13 mei 2020

Nederland is ingedeeld in 30 regio’s die samen verantwoordelijk zijn voor de afspraken uit het Klimaatakkoord. Eén van die regio’s is Noordoost-Brabant.

delen

16 gemeenten, de provincie, 2 waterschappen en Enexis zijn hier, samen met diverse stakeholders, hard aan het werk om hun bijdrage aan die afspraken te leveren. Daarvoor wordt door deze Stuurgroep RES een bod ingediend bij het rijk, dat voorafgegaan wordt door een voorlopig bod.

De Stuurgroep RES heeft de concept RES Noordoost-Brabant afgerond. De tekst van het bod ligt momenteel bij alle raden voor besluitvorming. Vanwege de corona crisis loopt het besluitvormingsproces in de gemeenten enige vertraging op. Daarom gaat het RES-bod van onze regio nu uiterlijk 1 oktober 2020 naar het Nationaal Programma RES voor beoordeling. Maar desondanks heeft de regio niet stil gezeten en is door alle 16 colleges, door de DB’s van de waterschappen en door Gedeputeerde Staten het conceptbod vastgesteld. Deze ligt nu voor aan de gemeenteraden. Een tiental gemeenteraden heeft het bod inmiddels vastgesteld.

 

Peter van de Wiel, voorzitter van de Stuurgroep RES Noordoost-Brabant, over de laatste ontwikkelingen: “Daarmee ziet het er naar uit dat onze regio haar aandeel gaat leveren in de landelijke opgave van het Klimaatakkoord. Een aandeel, dat bestaat uit een regionaal bod met een lokale resultaatverplichting. Elke gemeente gaat de komende jaren aan de slag om haar deel te leveren aan dat regionale bod. Daarvoor is voor alle gemeenten een visie op zon en land nodig, inclusief zoekgebieden. Deze zijn al vastgesteld, dan wel zullen de komende maanden worden vastgesteld. Zij zullen de basis vormen voor het definitieve bod, dat op 1 juli 2021 moet worden ingediend. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de RES-organisatie en de opdrachtformulering aan het Programmateam en de ambtelijke werkgroepen richting RES 1.0.”

Peter heeft zelf te kennen gegeven aan het eind van dit jaar te stoppen als wethouder in Boxtel en dat voor hem de totstandkoming van het voorlopig bod een mooie mijlpaal is. Naar verwachting zal de Stuurgroep RES Noordoost-Brabant op 25 mei een besluit nemen over de beoogde opvolger. Ook is er wisseling van de wacht bij de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de provincie. Eric de Bie van Forum voor Democratie gaat Annemarie Spierings (D66) opvolgen als portefeuillehouder Energie.


De tekst van de concept RES Noordoost-Brabant is te lezen op de Energiewerkplaats. Hier staan ook verhalen uit de praktijk. Zoals van Jan van Vlijmen, beleidsadviseur van de gemeente Uden praat over de Solar Highways in Uden: innovatieve schermen aan de zijde van de A50 die bestaan uit zonnepanelen. "Een mooi voorbeeld van dubbel grondgebruik. Gaaf dat we dit voor elkaar hebben gekregen!"


Meer over: Energie