Vitaal landelijk gebied vraagt om goede samenwerking
24 april 2024

In het RNOB programma Vitaal landelijk gebied maken gemeenten en waterschappen samen werk van de vitaliteit van het buitengebied in Noordoost-Brabant. Hiervoor is het belangrijk dat overheden goed met elkaar samenwerken. Met een werksessie over de inrichting van deze samenwerking zetten de lokale overheden de volgende stap in de uitvoering van het regionale programma.

delen

“De leefbaarheid en vitaliteit van het buitengebied in onze regio worden uitgedaagd door complexe vraagstukken rondom landbouw, klimaat, energie, wonen en natuur”, aldus Mario Jacobs voorzitter van het programma Vitaal landelijk gebied RNOB. “Deze uitdagingen bieden ook kansen voor een toekomstbestendige inrichting van onze regio. Overheden zullen daarvoor integraal en gebiedsgericht moeten samenwerken. De vraag is hoe we de samenwerking hier in Noordoost-Brabant zo goed mogelijk op inrichten.” 

 

Werksessie

Om antwoord op deze vraag te krijgen, gaan bestuurders, strategen en ambtelijke verantwoordelijken voor ruimte uit onze regio die betrokken zijn bij de inrichting van het buitengebied op 31 mei a.s. met elkaar aan de slag in de werksessie 'Samenwerken aan een vitaal landelijk gebied: kansen voor een duurzame toekomst.' Tijdens deze sessie buigen de deelnemers zich actief over de vraagstukken in het landelijk gebied, de impact op de leefbaarheid en de mogelijkheden die (lopende) gebiedsprogramma’s voor Noordoost-Brabant bieden.

 

De uitkomst van deze werksessie wordt ingebracht in het programma Vitaal landelijk gebied en is daarmee ook een basis voor de regionale inbreng voor het Brabants Porgramma Landelijk Gebied (BPLG).Een kort verslag van deze werksessie komt op de website van RNOB.

Slimme verbindingen maken

Het programma Vitaal landelijk gebied wordt uitgevoerd onder leiding van de Stuurgroep Vitaal landelijk gebied. In de uitvoering van het programma legt de stuurgroep slimme verbindingen met bestuurders van diverse relevante kopgroepen die samenkomen in een nieuw overleg. De stuurgroep bestaat uit de leden van de huidige strategische Kerngroep Transitie landbouw, aangevuld met de bestuurlijke vertegenwoordigers van de Regionale Energie Strategie (RES) en van de thema’s Klimaatadaptatie, Ruimte en Water.

 

Voorzitter van de stuurgroep is Mario Jacobs (Waterschap Aa en Maas). René Bladder (gemeente Maashorst) is de ambtelijk trekker. In mei start Joan van Dijk als de nieuwe Regisseur Vitaal landelijk gebied. Joan volgt Sander Groenen op.