Snelfietsroute F2 stapje dichterbij
30 maart 2022

Met de ondertekening van een intentieverklaring door vijf Brabantse gemeenten en provincie Noord-Brabant is de realisatie van de snelfietsroute F2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven een stapje dichterbij gekomen.

delen

Een eerste overeenkomst voor de snelfietsroute is in 2018 door de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Best en Eindhoven ondertekend. Naast deze vijf gemeenten ondertekende deze maand ook Suzanne Otters-Bruijnen, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie de Intentiebijeenkomst 2.0. 

Fred van Nistelrooij

Goed alternatief voor de auto 
Met de Intentieverklaring spreken de ondertekenaars zich gezamenlijk uit voor de aanleg van de snelfietsroute. De definitieve afspraken over de kwaliteit, financiering en de fasering van de snelfietsroute zullen worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. “Fietsen is gezond en ook nog goed voor het milieu. Door de aanleg van de snelfietsroute F2  als doorfietsroute bieden we een goed alternatief aan automobilisten om te kiezen voor de fiets”, aldus Fred van Nistelrooij.

Snelfietsroutenetwerk
De F2 wordt onderdeel van een netwerk van snelfietsroutes waar provincie, regio’s en gemeenten aan werken. Daarom is het één van de belangrijkste maatregelen uit het regionaal mobiliteitsprogramma en de fietsaanpak. De F2 is een mooie, directe route door landelijk gebied die de dorpskernen van de gemeenten Vught, Boxtel en Best doorkruist. Daarmee ontstaat niet alleen een snelle comfortabele route voor woon-werkverkeer en scholieren, in de weekenden en vakantieperiodes kan de route ook veel vrijetijdsfietsers aantrekken. Snelfietsroutes dragen bij aan duurzame bereikbaarheid en een vitale leefomgeving. In de regio zijn verder nog de routes Veghel-Eindhoven, Oss-Nijmegen en ‘s-Hertogenbosch-Tilburg in voorbereiding.

Ondertekenaars
Vanuit de regio Noordoost-Brabant tekenden de wethouders Mark du Maine namens Vught, Ufuk Kâhya namens ’s-Hertogenbosch en Fred van Nistelrooij namens Boxtel. Vanuit de regio Zuidoost-Brabant waren dat Monique List – de Roos namens Eindhoven en Rik Dijkhoff namens Best.

Op de bovenste rij: Mark du Maine (links) en Ufuk Kâhya (rechts). Daaronder Monique Roos-List (links) en Rik Dijkhoff (rechts).


Meer over: Slimme mobiliteit