Fietsaanpak maakt regio duurzamer bereikbaar
24 februari 2022

Nederlanders fietsen steeds meer en steeds verder. Om deze groei in fietsgebruik in goede banen te leiden, is investeren in fietsinfrastructuur noodzakelijk. Daarom werken overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten gezamenlijk, onder de vlag van de Tour de Force, aan een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). 

delen

Brabantse visie
Vóór de zomer moet er een Brabantse visie liggen en een prioritair netwerk. Dat zijn die fietsverbindingen die belangrijk zijn om bij voorzieningen als werk, onderwijs, zorg en recreatie te kunnen komen. RNOB faciliteert dit proces voor de regio Noordoost-Brabant. Samen met provincie en de andere regio’s komen we zo tot één 'toekomstbeeld fiets'.

 

RNOB en gemeenten maken met hun actieve bijdrage aan het NTF in de toekomst financiële bijdragen voor de hoofdfietsroutes en fietsparkeren voor onze gemeenten en regio mogelijk. Door samen te bouwen aan een toekomstbestendig fietsnetwerk geven de gemeenten een goede invulling aan onze regionale opgave ‘Duurzaam bereikbaar’

In het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) brengen alle overheden gezamenlijk in kaart welke investeringen in fietsvoorzieningen op de korte en lange termijn gewenst zijn. In grote lijnen gaat het om:

  •  Meer ruimte voor fietsers en fietsparkeerplaatsen in de stad
  •  Veilige en directe fietsverbindingen binnen uw gemeente
  •  Snelle, doorgaande fietsverbindingen tussen steden en dorpen
  •  Meer fietsenstallingen bij stations en OV-knooppunten
  •  Verbeteren van de fietsveiligheid

Goede basis voor gemeenten
Een regionale visie en gewenst fietsnetwerk bieden samen een goede basis voor gemeenten om gericht aan de slag te gaan met de fiets als belangrijke schakel in vele beleidsvelden, zoals mobiliteitsbeleid, klimaataanpak, schone luchtakkoord en gezondheid. Met kansen voor cofinanciering vanuit Rijk en provincie zodat we kunnen versnellen.

Harry van Rooijen

Harry van Rooijen, voorzitter poho Mobiliteit, Ruimte en wonen roept gemeenten op om actief bij te dragen aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

“Fietsen is niet alleen gezond voor ons als mens, maar ook voor onze regio. Ik hoop dat gemeenten in hun nieuwe akkoorden vol op de pedalen gaan staan voor de fiets.”

Voordelen van de fiets

De fiets is bij uitstek een Nederlands vervoersmiddel. Er zijn meer fietsen dan mensen in ons land. In totaal fietsen alle Nederlanders bij elkaar jaarlijks 440.000 maal de wereld rond. In coronatijd heeft een nog grotere groep Nederlanders de fiets ontdekt. Ook hebben de fietsers meer kilometers afgelegd. 

Kortom, fietsen zit in de lift. En dat is niet gek want de fiets heeft vele voordelen. Zo draagt fietsen bij aan een goede gezondheid. Fietsers nemen weinig ruimte in op de weg en fietsen houdt de lucht schoon. Door de opmars van de elektrische fiets en speedpedelecs worden grotere afstanden op de fiets bereikbaar. De fiets biedt dus kansen voor onze gezondheid, onze economie, de luchtkwaliteit, de bereikbaarheid van voorzieningen in de kleine kernen en voor het klimaat. Zeker wanneer de mobiliteitsbehoefte na corona weer fors aantrekt.


Meer over: Verkeersnetwerken