RNOB voorloper in schone mobiliteit
30 april 2021

Regio’s hebben een belangrijke rol in het Klimaatakkoord voor de CO2-reductie in mobiliteit. Om de regionale uitvoering van deze afspraken vorm te geven, is afgesproken dat regio’s een Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMPs) opstellen.  

delen

Bijna twee jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord hebben pas twee regio’s een definitief RMP vastgesteld: regio Noordoost-Brabant (RNOB) en Regio Metropool Den Haag/Rotterdam. Dit blijkt uit onderzoek door CROW en Natuur & Milieu onder de 28 regio’s die sturing moeten geven aan de regionale mobiliteitstransitie. 

 

Toegankelijke en toepasbare kennis

Het RMP heeft als doel om ook vanuit mobiliteit aan klimaat te werken. Wethouder Harry van Rooijen is voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, mobiliteit en wonen en trekker van Duurzame bereikbaarheid. “We maken graag gebruik van elkaars kennis als overheden. De kunst is om dit uitvoerbaar te vertalen in regionale opgaven en lokale projecten, het liefst met onze partners in het veld. Met dit uitgangspunt zijn we aan de slag gegaan met het RMP als verbinder van deze opgaven”, aldus Harry. “Zo gaan we met economie, klimaat en energie aan de slag om bedrijventerreinen te verduurzamen. Dat is meteen ook de kracht van de regio om kennis toegankelijk en toepasbaar te maken voor gemeenten. Het regionale RMP Noordoost-Brabant is overigens breder dan klimaat. Al onze mobiliteitsdoelen zijn hierin opgenomen, zoals robuuste netwerken, veilige mobiliteit en bereikbaar houden van voorzieningen. Deze meerwaarde was belangrijk voor het draagvlak.” 


Slimme en efficiënte mobiliteit
Het RMP bestaat uit verschillende deelprogramma’s. In het deelprogramma Slimme en efficiënte mobiliteit van RNOB organiseren we samen met SmartwayZ.NL het slimste en schoonste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Hiermee dragen we bij aan de klimaatdoelen en het Schone Lucht Akkoord, dat we onlangs regionaal ondertekenden. En aan de doelstelling voor een nul-emissie zone voor stadslogistiek in Brabant in 2025, dat ’s-Hertogenbosch als doel heeft. 

Voor het verschonen van de mobiliteit zetten we bijvoorbeeld in op hoogwaardig openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit zoals deelauto’s en -fietsen. We maken daarbij vooral gebruik van data en de nieuwste technologieën. Daarnaast werken we aan een uitgebreid (snel)fietsroute netwerk en stimuleren we fietsgebruik. Ook voor bedrijventerreinen ondersteunen we de aanpak om deze te verduurzamen. 


Meer over: Slimme mobiliteit