RNOB dringt aan op elektrificatie Maaslijn
26 oktober 2022

In een recente brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg dringen regio’s en gemeenten in Noordoost-Brabant, Arnhem-Nijmegen en Noord-Limburg aan op voortzetting van de elektrificatie van deze spoorlijn.

delen

De aanleiding van deze brief is het besluit van Prorail om de aanbesteding voor de elektrificatie van de Maaslijn niet door te zetten. De hoge kosten en risico’s zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Prorail bekijkt nu op hoe de werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen worden en op basis hiervan zal de provincie Limburg een besluit nemen. 

 

Mobiliteitsader

De Maaslijn is een belangrijke mobiliteitsader en daarmee essentieel voor een goede bereikbaarheid van onze regio. De elektrificatie van deze ader staat dan ook al jaren hoog op de mobillteitsagenda van RNOB. Een geëlektrificeerde Maaslijn is niet alleen van belang voor de gewenste mobiliteitstransitie, maar ook voor de energietransitie en voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen.


Het stilleggen van de werkzaamheden heeft namelijk grote economische en maatschappelijke gevolgen voor de regio’s en gemeenten langs deze spoorlijn. in de brief geven de regio’s en gemeenten aan betrokken te willen worden bij het vervolgtraject. 

 

Ondenkbaar

“Het is voor ons ondenkbaar dat elektrificatie van de Maaslijn verdere vertraging oploopt”, aldus bestuurlijk trekker RNOB Jan van Burgsteden en de andere ondertekenaars van de brief. “Wij verzoeken de provincie Limburg dan ook met klem om samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het (aanbestedings-)proces spoedig vlot te trekken.” 

Het belang van de Maaslijn op een rij:

  • De (elektrificatie van) Maaslijn is hard nodig voor de toekomstige verstedelijking langs deze spoorlijn.
  • Een geëlektrificeerde Maaslijn is een duurzaam alternatief voor het dichtslibben van Rijkswegen en voor het duurzaam bereikbaar houden van steden, dorpen, voorzieningen etc.
  • Goede duurzame spoorverbindingen. zoals een geëlektrificeerde Maaslijn, zijn nodig om de mobiliteitstransitie mogelijk te maken.
  • De Maaslijn is de OV-ruggengraat van de regio, met name voor Land van Cuijk en Noord-Limburg. 
  • De Maaslijn is van groot belang voor de ontwikkeling van het mobiliteitsnertwerk rond Campus Heyendaal (Radboud Universiteit) en voor de ontwikkeling van Venlo als (inter)nationaal spoorknooppunt.

Aanvulling
In reactie op de brief heeft de provincie Limburg aangegeven dat de aanbesteding van de elektrificatie van de Maaslijn met uitstel toch doorgaat. RNOB is blij dat de aanbesteding van de elektrificatie van de Maaslijn weer wordt opgepakt nadat deze eerder was stopgezet. Helaas zorgen praktische omstandigheden zoals lange levertijden van materialen en de (on)mogelijkheid om de Maaslijn buiten dienst te stellen ervoor dat de oplevering pas eind 2027 zal plaatsvinden. Later dan gewenst, maar gezien de situatie op de markt was uitstel nodig.


Meer over: Verkeersnetwerken