RES: Een hels karwei met een enorme impact
26 oktober 2021

Het rijk heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 bijna volledig duurzaam moet zijn opgewekt. Hiermee geeft ons land invulling aan de afspraken over het minder uitstoten van CO2 in het Klimaatakkoord van Parijs. 

delen

Om dit te realiseren, werken overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke belangenorganisaties en inwoners op regionaal niveau aan een gezamenlijke strategie, de Regionale Energie Strategie (RES). 

 

Elke regio een eigen aanpak
Nederland kent 30 energieregio’s, die elk met een eigen aanpak aan de doelstelling uit het Nederlandse Klimaatakkoord zullen bijdragen. Voor Noordoost-Brabant betekent dit concreet 4,3% ofwel 1,5 terawattuur.  

 

Marieke Moorman, burgemeester Bernheze, is voorzitter van RES Noordoost-Brabant. “Een hels karwei met een enorme impact”, zei ze onlangs in BrabantMagazine. Lees hier over de hobbels en kansen voor onze regio en ook die voor de regio West-Brabant.


Meer over: Energie