Regio Deal update februari 2021
25 februari 2021

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed leven, Fijn wonen en Anders werken.

delen

Nieuws vanuit het programma

  • Eén jaar samen: op Valentijnsdag stonden we met elkaar even stil bij één jaar Regio Deal Noordoost Brabant 
  • Op 5 februari jl. vond een geslaagde informatiebijeenkomst over de Regio Deal plaats voor raadsleden    
  • Op 1 april a.s. vindt de tweede bijeenkomst voor alle projectleiders van de Regio Deal projecten plaats. Deze keer volledig online.
  • 16 van de 17 projecten zijn volop in de uitvoering

 

Pijler Goed leven
Tijdens de online Kennisconferentie ‘Samen voor Krachtige Regio’s’ eind januari ging Ivonne van der Horst, inwoonster van Mill en St. Hubert, digitaal in gesprek met minister Carola Schouten. Ivonne deelde haar ervaringen met burgerparticipatie in het project Leefbaarheid in de dorpen. 

 

De voedselregio’s AgriFood Capital/Regio Noordoost Brabant, Greenport Regio Venlo en Regio Food Valley hebben een intentieverklaring ondertekend om voedselonderwijs op de basisschool op de kaart te zetten. Zodra de situatie (corona) het toelaat, start een pilot van het nieuwe onderwijsconcept ‘Keukenkanjers’ als uitwerking van Voedseleducatieplan. Dit plan werd tijdens een persgesprek met lokale en regionale media toegelicht. 

 

De 250ste deelnemer aan Wijzer in je Werk werd begin februari verwelkomt. Wijzer in je Werk is een digitale routewijzer voor alle inwoners uit Noordoost-Brabant met een loopbaan vraag. Het is een onderdeel van het project Klaar voor de banen van nu en de toekomst.

 

De eerste groep deelnemers aan de Techniek Oriëntatie Masterclass van het project Spark Makers Zone gaat van start.

 

Pijler Fijn wonen

Op 1 maart gaat de 'Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant' open. Deze regeling is bedoeld om boeren en andere (agrarische) ondernemers te helpen de omslag naar kringlooplandbouw te maken.  Ze krijgen maximaal 5.000 euro om een innovatief idee verder te brengen.
 
Pijler Anders werken
Het Circular Food Center heeft bekend gemaakt dat Cultuur Haven Veghel de vestigingslocatie van dit nieuwe kennis- en onderzoekscentrum op gebied van verspilling wordt.


Meer over: Regio Deal