Bouwen aan de regio stopt nooit
08 februari 2021

Dat zei Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant, tijdens de online regionale raadsledenmiddag van 5 februari jl. Daar stond een uur lang Regio Deal Noordoost Brabant op het programma. De bijeenkomst was live te volgen via Youtube. Zo’n 75 raadsleden keken mee.

delen

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten trapte het uur af met een videoboodschap. Hierin legde ze uit hoe regio deals de ontwikkeling van de regio’s versnellen. De plannen hiervoor komen uit de regio’s zelf. Het rijk investeert in deze plannen met kennis, eventueel ruimte in regelgeving en met geld. Tafelheer Jack Mikkers bedankte de minister voor de uitgestoken hand naar de regio: "Het rijk geeft niet alleen geld, de hand is uitgestoken als in een partnerschap. Er wordt echt gekeken naar wat er binnen onze regio speelt."

 

Regio Deal Noordoost Brabant omvat drie pijlers: Goed leven, Fijn wonen en Anders werken. Tijdens de bijeenkomst werden deze pijlers afzonderlijk toegelicht met een filmpje. Na elk filmpje ging dagvoorzitter Richard Engelfriet in gesprek met een betrokken bestuurder. Gedurende deze bijeenkomst was er voldoende ruimte voor de raadsleden om vragen te stellen via sms. 

“We zetten de kernen in hun kracht. De leefbaarheid houden we op peil door onder andere ontgroening zoveel mogelijk tegen te gaan. Het belang van de regio zit in het van elkaar leren en vooral te delen. Als overheid geef je de ene keer kaders mee aan initiatieven die van onderaf ontstaan. De andere keer organiseer je de mensen en de menskracht om een probleem van bovenaf op te lossen.” 

Wouter Bollen, wethouder Sint Anthonis over Goed leven 
Naar de film over de pijler Goed leven

“We pakken de transitie van de landbouw aan door slimme vormen van landbouw te kiezen die passen bij wat ondernemers en inwoners willen. De overheid heeft hierbij een faciliterende rol. We werken aan sanering van stallen die geen functie als stal meer hebben en pakken ondermijning in het buitengebied aan. “

Pierre Bos, burgemeester Boekel over Fijn wonen 

Naar de film over de pijler Fijn wonen

“Het gaat om de toekomst en om onze jongeren die anders gaan én moeten werken. Anders dan wij gewend zijn. Nieuwe kennis en technologieën spelen hierin een prominente rol. Niet alles wat we binnen de Regio Deal doen, is in cijfers te vatten. Zoals hoeveel kilo minder voedsel we verspillen. Het gaat ook om wat we aan jongeren én aan bedrijven meegeven.”

Kees van Rooij, burgemeester Meierijstad over Anders werken 

Naar de film over de pijler Anders werken

“Wat hád ik graag iedereen de projecten laten zien en voelen. Ik nodig iedereen uit om, zodra het kan, met de fiets door de regio te gaan en te kijken hoe we met passie werken aan de toekomst van onze mooie regio.”

Jack Mikkers, voorzitter Regio Noordoost Brabant ter afsluiting van de bijeenkomst

In Regio Deal Noordoost Brabant investeren rijk, provincie en regio samen meer dan 40 miljoen euro extra in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. Samen geven we duurzaam invulling aan een gezonde toekomst en bouwen we aan een sterke en veerkrachtige regio. De partners van Regio Deal Noordoost Brabant zijn Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, provincie Noord-Brabant en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Meer over: Regio Deal