Noordoost-Brabant onderdeel van metropool Middenstad?
12 juli 2023

Zo’n 60 ambtenaren van de 11 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant en van de provincie kwamen op 22 juni jl. bij elkaar voor een ambtelijke Regiodag van RNOB. Het thema van de bijeenkomst was ‘Gluren bij de buren’. Immers, om goed te kunnen samenwerken, moet iedereen elkaar goed kennen. Het werd een ochtend vol (opnieuw) ontmoeten, leren en inspireren. 

delen

Na het welkomstwoord door René Peerenboom, regiomanager van RNOB, volgde een opwarmertje voor de zaal met vragen over de regio. Want… hoe goed kent iedereen onze regio al? 

Middenstad als nieuwe metropool

Floris van Alkemade, architect en voormalig Rijksbouwmeester, hield een vurig betoog over de kracht van Noordoost-Brabant onder de titel ‘De emancipatie van de periferie’. Onze regio bevindt zich in het midden van grote internationale gemeenten en steden. Dit is een ruitvormig gebied tussen de Randstad in het westen en Noord-Limburg in het oosten. Floris noemt dit “het Nieuwe Midden” of ‘Middenstad’. 

 

De grote vraagstukken van dit moment over voedsel, water, bodem, energie, natuur, klimaat en vrijheid gaan we niet in stedelijk gebied oplossen, is Floris’ overtuiging. “De komende decennia zijn de regio’s daarvoor aan zet.” Middenstad, waar ca. 10 miljoen mensen wonen, wordt in dit verband door de bevlogen architect de nieuwe metropool genoemd.

Goede kaarten

“Radicale veranderingen komen niet vanuit de steden maar van het platteland en juist daar is Noordoost-Brabant sterk in”, aldus Floris. “Deze veranderingen vragen om creativiteit, verbeeldingskracht en moed.” 

 

Noordoost-Brabant is een echte plattelandsregio met veel kansen voor verbetering van het landschap. Economisch, maatschappelijk en ecologisch. Volgens Floris biedt de juiste inrichting van natuur, water, recreatie en toerisme rondom de stedelijke gebieden mogelijkheden voor goede verdienmodellen. Met water en bodem sturend als beleidslijn. Floris: “Er zijn maar weinig regio’s in de wereld die zulke goede kaarten hebben als Noordoost-Brabant. Dat schept mogelijkheden maar ook verantwoordelijkheden. Alle agenda’s komen er bij elkaar. Maak daar één opgave van. Want de oplossing van de ene opgave kan alleen gevonden worden in de andere opgaven.” Floris ziet daarbij een heldenrol voor RNOB “Zet een stap naar voren daar waar iedereen terugdeinst. Dan heb je een positie.”

Statafelgesprekken

In het tweede deel van het programma gingen de aanwezigen samen aan de slag met de ruimtelijke opgaven in Noordoost-Brabant. Deze opgaven vragen om een gebiedsgerichte, integrale aanpak. In de vorm van statafelgesprekken haalden de aanwezigen op wat er in hun buurgemeenten gebeurt en maakten ze slimme verbindingen met elkaar. De onderwerpen van deze gesprekken waren: Wonen, Economie, Mobiliteit, Landbouw, Klimaatadaptie, Natuur en Landschap en Energie.

De uitkomsten van de statafelgesprekken zullen worden meegenomen in het Ruimtelijk Voorstel RNOB dat momenteel wordt voorbereid. Dit voorstel wordt een bouwsteen voor het Ruimtelijk Voorstel Brabant dat weer een bouwsteen is voor de Nota Ruimte van het Rijk.

 

Reflectie door De Zwarte Hond

Marleen van Dongen en Ilke Klasen van architectenbureau De Zwarte Hond sloten de ochtend af met een korte reflectie. De Zwarte Hond begeleidt RNOB bij het opstellen van het Ruimtelijk Voorstel RNOB.

 

Om veranderingen teweeg te brengen, zijn verantwoordelijkheidszin, omgaan met onzekerheden en zelfbewustzijn noodzakelijk. Op basis van de presentatie van Floris Alkemade én de ervaringen van de statafelgesprekken, concludeert De Zwarte Hond dat:

  • het oplossen van grote problemen vraagt om groot te denken. En klein te doen (heldenrol).
  • het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven en weten wat iedereen wil. Een dag zoals deze helpt daarbij.
  • het zijn van een onderdeel van het ‘Nieuwe Midden’ veel kansen voor de regio biedt. De regio moet deze kansen wel benutten en daarbij ook veel meer aan storytelling doen (verbeeldingskracht). 

Meer over: Organisatie