Korte terugblik Regiodag 11 juni 2020
15 juni 2020

Op 11 juni jl. ontmoetten de bestuurders uit onze regio elkaar voor portefeuillehoudersoverleggen (poho’s) op de Regiodag. Dat gebeurde deels fysiek en deels online. De belangrijkste bevindingen op een rij:

delen

Poho Arbeidsmarkt

 • Presentatie over begeleiding voor plaatsing van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt door samenwerking GGZ- instellingen, gemeenten, UWV en werk- en ontwikkelbedrijven
 • Vaststelling van vier nieuwe uitdagingen voor gemeenten als gevolg van de coronacrisis:

        - Voorkómen van doorval TOZO naar de bijstand

        - Arbeidsfit houden van werkzoekenden

        - Vasthouden van de aandacht van werkgevers voor inclusief sociaal ondernemen

        - Jeugdwerkloosheid aanpakken

 

Poho Ruimte en mobiliteit

 • Kennismaking met de nieuwe gedeputeerden Wil van Pinxteren en Erik Ronnes en met de nieuwe wethouders David Solez (Cuijk) en Theo Lemmen (Grave).
 • Presentatie van 70% versie van de regionale omgevingsagenda gericht op name op de ruimtelijke en mobiliteitsvraagstukken. Een goed samenspel is nodig met raden en staten.
 • Pleidooi van gedeputeerde Christophe van der Maat voor een bestuurlijke kopgroep om het gedeelde mobiliteitsvraagstuk aan te gaan pakken. Vanuit de opgave ‘voorzieningen voor iedereen bereikbaar houden’ was al voor de Noordoost Brabant een kopgroep al in oprichting met wethouders Marius Tielemans (Boekel), Joop van Orsouw (Oss), Adrienne Verschuren (Haaren) en Erik van Daal (Mill & Sint Hubert). Het vraagstuk is echter regio-overstijgend, daarom zoekt de regio ook de samenwerking met Hart van Brabant hierin. Franko van Lankvelt gaf een update over het proces van de corridoraanpak Nijmegen-Eindhoven.

 

Poho Economie 

 • Goedkeuring van vier kleinschalige uitbreidingen van werklocaties, om aan actuele ruimtevragen van bedrijven te kunnen voldoen (o.a. tweede fase Foodpark in Veghel). 
 • Presentatie over de werking van het Leisure Ontwikkelfonds Brabant. Regio Noordoost Brabant is aandeelhouder. Met dit fonds (ca. 7 miljoen euro) kunnen ondernemers uit de vrijetijdssector leningen krijgen tot 400.000 euro. Onder meer het Oorlogsmuseum Overloon heeft via een dergelijke lening een uitbreiding gerealiseerd. Meer informatie: www.lofbrabant.nl 

 

Poho Duurzame leefomgeving

 • Informatie en overleg over de Regionale Omgevingsagenda. Het Vitaal Platteland is en blijft een van de belangrijkste focuspunten
 • Het Actieprogramma IBP Vitaal Platteland is aangenomen
 • Bespreking van het nieuwe bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant.
 • Bespreking van de Kamerbrief Stikstof. Een aantal wethouders blijft de ontwikkelingen op de voet volgen, ook de kopgroep Transitie Landbouw
 • De wethouders spraken uit dat ze graag aan de slag willen om het Schone Lucht Akkoord met de hele regio te ondertekenen.

 

De eerstvolgende Regiodag wordt georganiseerd op 8 oktober 2020.