We zijn samen verantwoordelijk voor wat er in de regio gebeurt
23 september 2021

Maarten Jilisen, wethouder van gemeente Cuijk, heeft een passie voor de economische ontwikkeling van de regio. Als voorzitter van de kopgroep Innovatie & AgriFood binnen het portefeuillehoudersoverleg (poho) Economie maakt hij zich hard voor een bloeiende economie in de regio én in het Land van Cuijk. Hoe kijkt hij aan tegen de regionale samenwerking in RNOB?

delen

Economie is de motor van de regio

Maarten staat aan de vooravond van een belangrijke gebeurtenis. Per 1 januari 2022 gaan de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Grave, Sint Anthonis en Mill & Sint Hubert namelijk samen verder als één gemeente Land van Cuijk. Op 24 november zijn de herindelingsverkiezingen. Maarten heeft zeker de ambitie om als wethouder aan te blijven. Het liefst met Economie in zijn portefeuille, want daar ligt wel zijn grootste passie. “De economie is de motor van de regio Noordoost-Brabant. Als gemeente Land van Cuijk zijn we straks in oppervlakte de grootste gemeente van de regio én van de provincie. We krijgen dus een nog grotere verantwoordelijkheid om die motor soepel te laten draaien. Daar wil ik graag aan bijdragen. We moeten én kunnen nu vaker onze vinger opsteken. Dat zijn wij, als grote gemeente, verplicht naar onze inwoners en ondernemers”, stelt Maarten. 

 

Samen verantwoordelijk

Zo’n 1,5 jaar geleden stak Maarten zijn vinger ook op om het voorzitterschap van de kopgroep Innovatie & AgriFood op zich te nemen. “Ik heb me altijd ingezet om gemeente Cuijk goed mee te laten draaien in de regio. Ik vond dat we binnen RNOB ook onze rol moesten pakken”.

Er zijn drie kopgroepen binnen het poho Economie: Werkgelegenheid, Werklocaties en Innovatie & AgriFood. “Ik interesseer me ook voor wat er in de andere kopgroepen gebeurt. We werken nauw samen. Zo zijn we momenteel bezig met de regionale impact van de uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen. Dit heeft niet alleen betrekking op Ruimte, maar raakt ook aan Economie en aan Arbeidsmarkt, dus uit alle kopgroepen sluit er wel iemand aan bij overleggen. We zijn immers samen verantwoordelijk voor wat er in de regio gebeurt.”

 

Samen kun je sneller groeien

De kopgroep Innovatie & AgriFood houdt zich vooral bezig met het opschalen van innovatieprojecten binnen de agrifood-keten door er meer MKB-bedrijven bij te betrekken. Maarten: “De kopgroep Innovatie & AgriFood is sterk ondernemersgericht. We proberen meerdere bedrijven samen te brengen en zo de krachten te bundelen. Door informatie met elkaar te delen, kun je namelijk sneller groeien. En dat is goed voor de economie. Die economische ontwikkeling is voor de brede welvaart van de regio enorm belangrijk. Tegelijkertijd blijft informatie delen wel lastig voor bedrijven, er is veel beschikbaar. Als overheid onderzoek je daarom de mogelijkheden om samen met bedrijven ‘nieuwe’ innovaties te ontwikkelen. Omdat wij als regio een helikopterview hebben, pakken wij als kopgroep die verbindende rol op ons. Wij hebben goed zicht op welke bedrijven waarmee bezig zijn. We brengen ze met elkaar in contact via bijvoorbeeld de nog op te zetten Ondernemerstafels.” 

We bundelen onze economische kracht door bedrijven bij elkaar te brengen. Economische ontwikkeling is belangrijk voor de brede welvaart van de regio.

Ondernemerstafels

“Branchegericht of juist branche overstijgend gaan we ondernemers binnenkort uitnodigen om met elkaar van gedachte te wisselen aan de Ondernemerstafels. Waar de een mee worstelt, heeft de ander wellicht al een oplossing. Zo kunnen bedrijven van elkaar leren en elkaar verder helpen. De focus ligt op MKB. Via de Ondernemerstafels laat RNOB de mogelijkheden zien die er voor bedrijven zijn in de regio. Welke ondersteuning kunnen ze krijgen van RNOB? Welke subsidies zijn er? Hoe kun je daarvoor in aanmerking komen? Daarin nemen we ook de dienstverlening, van onder andere AgriFood Capital, OndernemersLift+ en de kansen die de Regio Deal voor ondernemers biedt, mee.” 

 

Blik naar buiten

“Naar buiten blijven kijken, hoe anderen het doen, is sowieso belangrijk”, benadrukt Maarten. “Niet alleen als bedrijf of gemeente, maar ook als regio moeten we over grenzen heen blijven kijken. Naar Greenport Venlo, Regio Foodvalley en Brainport Eindhoven. We kunnen van elkaar leren. We zijn allemaal met dezelfde onderwerpen bezig, maar ieder heeft een eigen expertise. Zij kunnen leren van ons op gebied van voedsel, wij kunnen leren van hen op gebied van high tech bijvoorbeeld. Door te blijven kijken naar wat er buiten jouw grenzen gebeurt en de verbinding te zoeken, kun je je slagkracht vergroten. Zo kun je samen ook optrekken richting de provincie of richting Brussel. Op deze manier kunnen we nóg meer betekenen voor ondernemers en inwoners in de regio”, aldus Maarten.

 

Foto: Patrick Bogartz

CV Maarten Jilisen

Wethouder Gemeente Cuijk
mei 2014 – heden
 

Tweede periode als wethouder voor Liberaal LVC in het nieuwe college van de gemeente Cuijk.

Portefeuilles: Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economische zaken, Recreatie en Toerisme, Sport

Projecten: Regionaal Bedrijfsterrein Laarakker, Dommelsvoort, 

 

Bestuurlijk trekker Regio Deal project Leefbaarheid in de Dorpen

Bestuurlijk trekker Aanleg glasvezel Land van Cuijk