Versnellingstafel Regionale Woondeal in voorbereiding
27 september 2023

Tot 2030 moeten in Noord-Brabant zo’n 130.000 extra woningen worden gebouwd. Dit staat in de vier regionale woondeals die de regio’s eerder dit jaar met het Rijk hebben gesloten. In onze regio gaat het om ruim 33.000 nieuwe woningen. Om snelheid in de bouwplannen te krijgen, komt binnenkort de Regionale Versnellingstafel Noordoost-Brabant bij elkaar.

delen

Regionale Versnellingstafels zijn overlegstructuren waarin vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, provincie, gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, bouwers en beleggers samenwerken om de afgesproken aantallen nieuwe woningen te realiseren. Aan deze tafels schakelen de deelnemers met elkaar en bedenken ze oplossingen in processen en projecten om de woningbouw te versnellen.

 

Noordoost-Brabant is koploper en heeft als eerste regio in Brabant de Regionale Versnellingstafel ingericht. Ook in de andere drie Brabantse regio’s worden dit najaar versnellingstafels georganiseerd.

 

Intakedag voor projecten

De 11 Noordoost-Brabantse gemeenten kwamen op 14 september jl. samen met experts van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tijdens een intakedag. Zij toetsten een aantal lopende woningbouwprojecten aan de afspraken in de Regionale Woondeal. Zij zullen de betrokken partijen adviseren over wat er nodig is om die projecten op tempo te krijgen.

 

Zij bespraken mogelijke projecten die regio en gemeenten gaan helpen om te voldoen aan de afspraken in de Regionale Woondeal

Gemeentelijke vertegenwoordigers en experts van RVO in actie tijdens de intakedag voor de Versnellingstafel Regionale Woondeal Noordoost-Brabant.

Samen vooruitkomen

De intakedag is de opmaat naar de Versnellingstafel Noordoost-Brabant die dit najaar definitief zal worden ingericht. Thijs Kroese van het expertteam van RVO is enthousiast: “We hebben in de gesprekken met de gemeenten concrete suggesties en vervolgstappen kunnen aangeven. Wat daarbij opvalt, is dat er mogelijkheden zijn om ruimtelijke ontwikkelingsprojecten meer integraal aan te pakken. Door samen met bijvoorbeeld mobiliteit en energie aan besluitvorming te werken kun je sneller succes boeken, en hoef je niet op elkaar te wachten. Daarnaast biedt goede inrichting van participatie ook mogelijkheden om gezamenlijk vooruit te komen.”

 

RNOB als platform 

In de uitvoering van de regionale woondeal is het dus belangrijk om rekening te houden met andere maatschappelijke opgaven die van invloed zijn op de uitvoering. Te denken valt o.a. aan de verstedelijkingsopgave, klimaatadaptatie, de noodzakelijke transitie van het landelijk gebied en de mobiliteitsopgave. RNOB biedt het platform om deze opgaven met elkaar te verbinden.


Meer over: Wonen