Toekomstbeeld beekdallandschappen in 2050
27 mei 2021

Samen met de WUR heeft de projectgroep ‘Robuuste beeklandschappen’ van het RNOB deelprogramma Klimaatadaptatie onderzocht hoe de beekdallandschappen in onze regio er in 2050 uit kunnen zien.

delen

De rapportage ‘Beeklandschappen in perspectief’ beschrijft een toekomstbeeld van het landschap in de regio Noordoost-Brabant voor de beekdalen van de Dommel, de Aa en de Raam. In het rapport worden verhalend en beeldend de scenario’s geschetst over hoe dat landschap vorm kan krijgen bij drie verschillende ruimtelijke keuzes.


Inspiratie en handvatten
Bij deze toekomstverkenning 2050 is uitdrukkelijk gekeken naar het omgevingsbeleid zoals dat nu door gemeenten en provincie wordt ingevuld. “De rapportage biedt inspiratie en handvatten voor een klimaatrobuuste benadering”, vertelt projectleider Marlie van Santvoort. ”Met name bij het opstellen van hun omgevingsvisie kunnen gemeenten hier hun voordeel mee doen. Daarom willen we werksessies in de regio organiseren. Tijdens deze werksessies gaan we verder in op de specifieke situatie per gemeente. Tegelijkertijd kijken we ook over gemeentegrenzen heen naar het volledige beeklandschap.” 

 

Naar het rapport Beek(dal)landschappen noordoost brabant in perspectief 2050


Meer over: Klimaatadaptatie