Terugblik Regionale Klimaatadaptatiedag 2022
21 november 2022

Op woensdag 19 oktober jl. vond de jaarlijkse regionale Klimaatadaptatiedag van RNOB plaats. Ruim 50 vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, opleidingen, adviesbureaus en de provincie Noord-Brabant namen deel aan inspirerende sessies bij Agri&Food Plaza in ’s-Hertogenbosch. 

delen

Klimaatkeuzes

Deze vijfde klimaatbijeenkomst stond in het teken van “Zonder klimaatkeuzes geen kansen in de fysieke leefomgeving”. Hierin kwamen aansprekende voorbeelden van gemeenten op tafel als inspiratie voor zowel de regionale als lokale aanpak van de klimaatopgave. 

Twan Tiebosch, ondersteuner van de onafhankelijke adviescommissie Droogte, gaf een toelichting op het rapport ‘Zonder water geen later’. Twan is mede-auteur van dit adviesrapport. Kijk zijn presentatie hier terug. 

 

Daarna informeerde Frank van Lamoen van de provincie de aanwezigen over de provinciale stresstesten en de daarbij te maken keuzes in het beeklandschap. 

Tom Keek, projectleider Omgevingsvisie van de gemeente Bernheze, nam de deelnemers vervolgens mee in de manier waarop de gemeente Bernheze de klimaatopgave integreert in andere beleidsdossiers. Door deze opgave te koppelen aan andere maatschappelijke opgaven en vice versa, creëert Bernheze nieuwe kansen voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. “Met creatieve werkvormen en omdenken worden meer collega’s mede-eigenaar van de klimaatopgave”, aldus Tom.

Met elkaar aan de slag

Tijdens de bijeenkomst gingen de deelnemers afwisselend in groepjes met elkaar aan de slag met de drie onderwerpen van deze bijeenkomst: stresstesten, beekdallandschappen en omgevingsvisie. 

 

Het tafelgesprek over de provinciale stresstesten richtte zich op vragen zoals hoe deze  toe te passen in de eigen gemeentes en wat de gemeentes zelf al hebben gedaan met de stresstesten.  

 

Bij de keuzes voor beeklandschappen ging het gesprek over keuzes maken voor infiltratie, verstedelijking en landbouw. De gemeente Land van Cuijk heeft bijvoorbeeld een routekaart, een soort stappenplan, ontwikkeld om het buitengebied klimaatrobuust te maken. Aan de tafels werd nagedacht hoe een dergelijk stappenplan in de eigen gemeente of werkregio toe te passen.

Tijdens het tafelgesprek over de integratie van klimaatadaptatie in de Omgevingsvisie werden de deelnemers aan het denken gezet over vragen als: Wie kan klimaatadaptatie agenderen binnen de gemeente? Hoe een creatieve ontwerpsessie (ondersteund door RNOB) in te richten om kansen te detecteren voor een toekomstbestendig beekdal? Wat is er voor nodig om klimaatadaptatie te integreren in andere beleidsdossiers? Wat drijft medewerkers om zich te verbinden aan de klimaatopgave en om werkend te leren? 

Kennisuitwisseling

Anita de Smit, programmaregisseur Klimaatadaptatie bij RNOB, kijkt tevreden terug op de bijeenkomst: “Het was heel fijn om te zien dat in deze drukke tijden zo veel collega’s van gemeenten en waterschappen de tijd en moeite hebben genomen om naar deze regionale Klimaatadaptatiedag te komen. Het fysiek bij elkaar komen en met elkaar in gesprek gaan, elkaar inspireren en ervaringen uitwisselen, is ontzettend waardevol. Het geeft goede energie en levert nieuwe inzichten en ideeën op om samen de regio klimaatadaptief te maken. We gaan dan ook in 2023 weer een interessant programma maken voor de volgende regionale klimaatadaptatiedag!”

Aanmelden voor interactieve klimaatworkshops 

Om de juiste klimaatkeuzes in de fysieke leefomgeving te kunnen maken, is het belangrijk om te weten wat er in de verschillende domeinen speelt. Voor gemeentes organiseert het project Beekdallandschappen workshops waarin ambtenaren en bestuurders uit verschillende domeinen in een interactieve bijeenkomst met elkaar om de tafel gaan rondom klimaatgerelateerde thema’s. Door kennis met elkaar uit te wisselen, kunnen samen integrale keuzes worden gemaakt om de leefomgeving zo goed mogelijk in te richten. De ervaring van eerdere deelnemers is dat na afloop de neuzen dezelfde kant opstaan. Belangstellenden voor zo’n workshop in de eigen gemeente kunnen contact opnemen met Marlie van Santvoort via mvansantvoort@aaenmaas.nl. 


Meer over: Klimaatadaptatie