Regio’s en gemeenten zetten druk op aanpak A2
27 februari 2024

Vanwege financiële problematiek (prijsstijgingen en uitvoeringsrisico’s), de stikstofdiscussie en personele krapte heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat diverse infrastructuurprojecten op pauze gezet. Ook de fileaanpak op het traject van de A2 tussen Deil en Vught staat nu voor onbepaalde tijd in de wachtstand. 

delen

Dit traject is niet alleen een belangrijke verkeersader van Regio Fruitdelta Rivierenland, ’s-Hertogenbosch en de regio Noordoost-Brabant. Het is ook een essentiële verbinding tussen grote en groeiende steden als Eindhoven en Utrecht. 

In beweging door motie


Beweging door motie

De pauze zet daarmee een grote druk op de bereikbaarheid van onze regio. Om hier beweging in te krijgen, lobbyden de betrekken regio’s en gemeenten voor maatregelen. En met succes. Tijdens het MIRT-overleg op 22 januari 2024 dienden de Tweede Kamerleden Pieter Grinwis en Olger van Dijk een motie in voor maatregelen om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Wethouder Roy Geers woonde het debat bij namens de gemeente ’s-Hertogenbosch en RNOB om het belang van de A2 voor de regio toe te lichten. 

Gevolgen beperken

Dankzij deze Kamermotie gaan regio’s en gemeenten nu met het ministerie in gesprek over maatregelen voor de A2. "Wij willen voorkomen dat we stilstaan op goed onderhouden wegen”, aldus Roy Geers. “Dat bedrijven kiezen voor andere regio’s. En dat onze inwoners aan drukke doorgaande wegen wonen, die vol staan met sluipverkeer. Bij de Kamerleden was veel begrip voor onze boodschap. Met deze motie kunnen we in overleg om de gevolgen voor onze regio enigszins te beperken.”

Wat speelt er rond de A2?

De A2 is één van de belangrijkste noord-zuidverbindingen van ons land en verbindt de Randstad met Midden- en Zuid-Nederland. De A2 heeft ook een belangrijke regionale functie: er wonen en werken in dit gebied meer dan 1 miljoen mensen. Tussen Deil en Vught nemen de files fors toe; de filezwaarte nam vorig jaar met 45 procent toe ten opzichte van een jaar daarvoor. De A2 tussen Deil en Vught dreigt fileknelpunt nr. 1 van Nederland te worden. De afgesproken verbreding is op pauze gezet.

 

Wat zijn de gevolgen?

Als er niets gebeurt, gaat de poort naar het zuiden en naar het noorden dicht. Meer files zorgen voor nog meer sluipverkeer door dorpen langs de A2 en dus voor meer overlast, meer oponthoud, meer onveiligheid en minder leefbaarheid. De tijdelijke verkeersmaatregelen zullen langer en effectiever zijn en dus duurder. Die extra kosten komen feitelijk voor rekening van de regio terwijl het Rijk de verbreding op pauze heeft gezet.

 

Wat willen wij?

De betrokken regio’s en gemeenten willen graag in overleg met het Rijk om te bezien welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de gevolgen van de stijgende files voor de bereikbaarheid van de Randstad, Midden-en Zuid-Nederland, te verminderen en hoe het Rijk kan bijdragen aan de financiering hiervan.


Meer over: Verkeersnetwerken