Regionale aanpak internationale werknemers in de maak
27 mei 2021

In Noordoost-Brabant wonen en werken naar schatting zo’n 26.000 tot 30.000 internationale werknemers. Het zijn inmiddels onmisbare medewerkers in onder andere de agrarische sector, de industrie, transport, zorg en bouw. Het bedrijfsleven heeft hen dus hard nodig. Maar in Noordoost-Brabant zijn op dit moment onvoldoende goede woningen voor deze groep. Daar wil RNOB wat aan doen. Ook integratie en participatie van deze werknemers staat hoog op de regionale agenda. 

delen

Handelingsperspectief 
“We maken flinke stappen in de uitvoering van de regionale opdracht om te zorgen voor voldoende goede en veilige huisvesting voor de internationale werknemers in onze regio”, vertelt projectleider Gerard Olthof. “Inmiddels is een handelingsperspectief voor alle gemeenten klaar. Dit is de basis voor een geharmoniseerd beleid in onze regio. Tegelijkertijd moeten de gemeentebesturen hun eigen besluitvormingsprocessen op dit vlak kunnen blijven voeren. We willen naar een integrale aanpak die waterbed-effecten probeert te vermijden én die toekomstbestendig is.“

 

Naar de raad
Het handelingsperspectief wordt op de Regiodag van 24 juni besproken met alle bestuurders. Daarna gaat het handelingsperspectief naar de 17 colleges in onze regio. Zij kunnen dit gebruiken voor het opstellen van hun lokaal beleid. Het lokale beleid wordt voor besluitvorming aan de eigen raad voorgelegd. De colleges zorgen dus zelf voor de communicatie en besluitvorming. “Mocht er behoefte aan zijn dan kunnen we voor raadsleden een of meerdere informatieavonden organiseren over het handelingsperspectief”, biedt Gerard aan. “Na de besluitvorming bekijken we regionaal hoe we ook in de uitvoering kunnen samenwerken.”

Migratie Informatie Punt (MIP) 
In juni worden de gesprekken met de provincie, het ministerie van SWZ en betrokken stakeholders over een regionaal servicepunt voortgezet. Dit wordt het Migratie Informatie Punt. “Het idee is dat het MIP een praktisch platform wordt”, vult Gerard aan.” Laagdrempelig en gericht op het wegwijs maken van de nieuwe Nederlanders in onze samenleving. Bezoekers kunnen er terecht met vragen en ook zorgen over ondernemen, studeren, werken en wonen in Nederland. 

Aan het platform kan wordt een dienstverleningsconcept gekoppeld zoals we dat voor onze regio voor ogen hebben.”

 

Thuis 
Door gezamenlijk op te trekken, willen gemeenten en waterschappen ervoor zorgen dat internationale werknemers zich welkom voelen, een goed en veilig thuis krijgen en dat ze echt deel worden van onze samenleving. Ook diegenen die zich permanent in Noordoost-Brabant vestigen. Het streven is om op de Regiodag in september een ‘hoofdlijnenakkoord voor de huisvesting, integratie en participatie van internationale werknemers’ gereed te hebben. 

 

Het project Internationale werknemers / voorzieningen voor arbeidsmigranten wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.