Noordoost-Brabant krijgt Migratie Informatie Punt
09 november 2023

In de gemeente Meierijstad komen fysieke en mobiele informatiepunten waar arbeidsmigranten uit heel Noordoost-Brabant terecht kunnen met praktische vragen over zaken zoals loon, werk, huisvesting en zorg. Deze punten maken deel uit van het Brabants Migratie Informatie Punt dat door betere informatievoorziening wil zorgen voor betere woon-, leef- en werkomstandigheden en betere integratie van arbeidsmigranten in Brabant.

delen

Een arbeidsmigrant heeft meer nodig dan een plek om te werken en een plek om te slapen. Het is belangrijk dat werknemers uit het buitenland meer weten over hoe onze maatschappij in elkaar steekt en niet in alles afhankelijk zijn van hun baas. In Brabant wonen naar schatting zo’n 120.000 arbeidsmigranten. Het Brabants Migratie Informatie Punt gaat hen vanaf 1 januari 2024 met laagdrempelig ondersteunen en advies bieden met als doel hun werkomstandigheden en levenskwaliteit te verbeteren.

 

Aftrap

Op 8 november jl. vond in Helmond de feestelijke aftrap van het nieuwe initiatief plaats in aanwezigheid van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Ik vind het Nederland onwaardig onder welke omstandigheden veel arbeidsmigranten moeten leven en werken. Zij verdienen net als iedereen een eerlijk loon en fatsoenlijk onderkomen. Bij het Brabants Migratie Informatie Punt kunnen arbeidsmigranten laagdrempelig terecht om te horen waar ze recht op hebben en om problemen aan te pakken.”

Overheidsbestuurders met elkaar in gesprek over het nieuwe Brabants Migratie Informatie Punt

Laagdrempelig

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Talentontwikkeling en Financiën): “Brabant loopt al jaren voorop in de aanpak tegen misstanden en pakt ook hier weer haar verantwoordelijkheid. Met deze informatiepunten kunnen arbeidsmigranten laagdrempelig informatie en advies inwinnen en hebben ze een plek om aan de bel te trekken bij misstanden.“

Rijk, provincie, regio's, werkgevers, vakbonden en brancheorganisaties bouwen samen aan het Brabants Migratie Informatie Punt

20.000 internationale werknemers

Meierijstad wordt de thuisbasis van het Migratie Informatie Punt Noordoost-Brabant. De fysieke locatie komt in Veghel. In onze regio wonen en werken zo’n 20.000 arbeidsmigranten. Binnen RNOB spreken we van 'internationale werknemers'. Hun inzet is niet meer weg te denken in onze regio. Zij zijn belangrijk voor de economie in onze regio en verdienen het om hier fijn te wonen, werken en leven in onze regio.

“We hebben, ook in ónze regio, een grote verantwoordelijkheid als het gaat om toezicht op de kwaliteit van hun woon- werk- en leefomstandigheden”, aldus Jan Goijaarts, wethouder Meierijstad en bestuurlijk trekker RNOB. “We zijn daarom blij met dit loket voor Noordoost-Brabant. Het biedt een plek voor internationale werknemers waar ze zich kunnen laten informeren over hun rechten en plichten en over welke voorzieningen er zijn. Daarmee krijgen we ook meer zicht op de situatie van deze werknemers en kunnen we gerichter inzetten op een gezamenlijke aanpak.” 

Regio Deal

Bestuurders weten elkaar in regio Noordoost-Brabant op dit gebied al goed te vinden. Eerder dit jaar hebben ze samen al het handelingsperspectief ‘Huisvesting, integratie en participatie van internationale werknemers in de regio Noordoost-Brabant’ opgesteld. Dit perspectief kwam tot stand met ondersteuning vanuit Regio Deal Noordoost Brabant.

Brabants Migratie Informatiepunt in ’t kort

Het Brabants Migratie Informatie Punt is een informatiepunt (loket) waar arbeidsmigranten terecht kunnen voor praktische vragen over zaken zoals loon, werk, huisvesting en zorg. Het is een netwerk van fysieke plekken, digitale loketten en mobiele teams in heel Brabant. In de vijf regio’s komen fysieke locaties en mobiele teams die arbeidsmigranten opzoeken waar ze wonen en werken. Deze informatiepunten gaan op 1 januari 2024 open en zijn een proeftuin voor een eventuele verdere uitrol door heel Nederland. Voor grenswerkers en kenniswerkers (‘expats’) bestaan al vergelijkbare informatiepunten.

 

Het Brabants Migratie Informatie Punt is een samenwerking van het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s (West-Brabant, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant en Helmond- De Peel) en een aantal grote werkgevers, vakbonden en brancheorganisaties.