Regio Deal update september 2023
28 september 2023
delen

Nieuws vanuit de organisatie

 

  • De jaarlijkse voortgangsrapportage Regio Deal Noordoost Brabant is op 30 augustus jl. besproken met het Rijk. We ontvingen complimenten over onze aanpak. De resultaten laten zien dat de gekozen thema’s, Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken, écht bij dit gebied passen. Het overleg vond plaats in het dorpshuis Phoenix in Schaijk.

 

  • Rabobank doet samen met de Universiteit van Utrecht veel onderzoek naar de ontwikkelingen van brede welvaart van regio’s in Nederland. Brede welvaart gaat over de zaken die mensen van waarde vinden. De onderzoekers kijken naar 11 verschillende dimensies. De elf dimensies zijn geïntegreerd in één Brede Welvaartsindicator (BWI). In juni zijn de nieuwste inzichten gepubliceerd. De Brede welvaart is tijdens de coronapandemie licht afgenomen en daarna weer licht toegenomen. De economische dimensies van brede welvaart, vooral baanzekerheid en inkomen, zijn afgelopen drie jaar verbeterd. Daar staat verslechtering tegenover van de dimensies huisvesting, gezondheid en met name subjectief welzijn. Per saldo is brede welvaart de afgelopen drie jaar daardoor nauwelijks veranderd. De Regio Noordoost Brabant staat op plek 19 van de 40 regio’s. 

 

  • De provincie Noord-Brabant heeft een nieuw bestuursakkoord. In dit akkoord staat onder andere dat de provincie zich komende periode inzet om brede welvaart van alle Brabanders te versterken. Saskia Boelema heeft als gedeputeerde brede welvaart in haar portefeuille. Op maandagmiddag 9 oktober a.s. organiseert de provincie een kennissessie over het onlangs gepubliceerde onderzoek ‘Ervaren Brede welvaart’. Een maand later, van 6 t/m 9 november is de provinciale week van de Brede Welvaart.

 

  • Begin juli heeft het Rijk het loket opengesteld waar regio’s een aanvraag kunnen doen voor een nieuwe Regio Deal. Het bestuurlijk overleg Regio Deal heeft op 27 september jl. de contouren voor onze aanvraag vastgesteld. Uiterlijk 31 oktober moet de aanvraag zijn ingediend. Sinds deze maand is minister Hugo de Jonge ook minister van BZK en hierdoor verantwoordelijk voor de Regio Deals. Het kabinet neemt in februari 2024 een besluit over de ingediende aanvragen.

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal