Regio Deal Noordoost Brabant blijft goed op koers
22 september 2023

“De tussentijdse resultaten van Regio Deal Noordoost Brabant laten zien dat de gekozen thema’s, namelijk Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken, écht bij dit gebied passen.” Dat zei Natalie Burgers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens het laatste Rijk-regio overleg in 's-Hertogenbosch. De partners van Regio Deal Noordoost Brabant gingen er met elkaar in gesprek over de huidige én een mogelijk volgende Regio Deal.

delen

Tijdens het overleg stelde het Rijk-regio overleg de zesde voortgangsrapportage van Regio Deal Noordoost Brabant vast. Monique Hootsmans, dealmaker van Zuid-Nederland, bracht namens haar Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de complimenten over aan het Regio Deal team voor de mooie resultaten. Daar sloten alle ministeries zich unaniem bij aan.

 

Koploper 

“Op een aantal dossiers loopt onze regio voorop en dat wordt gezien” vertelt Jack Mikkers, voorzitter Regio Deal Noordoost Brabant. “Zo heeft de Tweede Kamer onlangs een motie aangenomen om onze aanpak voor het weerbaarder maken van boeren in het buitengebied landelijk uit te rollen. Als een van de eerste arbeidsmarktregio’s in Nederland openden we het 1Werkcentrum: één plek voor werkgevers en inwoners voor al hun vragen over werk en loopbaan. Daarnaast gingen directeuren van de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen op werkbezoek bij AgroProeftuin de Peel. De provincie Noord-Brabant heeft voor de komende 10 jaar lang 30 hectare grond beschikbaar gesteld aan deze broedplaats voor toekomstbestendige landbouw. Dat zijn mooie resultaten van onze samenwerking.”

Team Regio Deal Noordoost Brabant op werkbezoek bij dealmakers van Regio Den Haag Zuidwest

De belangrijkste conclusies en resultaten

 

  • De thema’s van de Regio Deal blijven onverminderd actueel zoals landbouwtransitie, voedselzekerheid, gezondheid, arbeidsmarkt en kwaliteit van de leefomgeving.
  • De samenwerking tussen de partijen wordt steeds sterker en levert veel nieuwe kennis, ervaring en inzichten op. Er zit veel energie bij de projectuitvoerders.
  • De uitvoering van de Regio Deal ligt op koers. In deze deal werken bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners samen aan de versterking van de brede welvaart in Noordoost-Brabant. Dat doen zij in 17 projecten die met elkaar verbonden zijn via drie overkoepelende programma’s: ‘goed leven, ‘fijn wonen’ en ‘anders werken’. 
  • De eerste vijf projecten zijn afgerond. Twee uitkomsten: ‘Nieuwe perspectieven voor boeren’ wordt doorgezet door de gemeente Meierijstad. Daarnaast komt er geen fysiek expertisecentrum voor duurzame dierlijke eiwitten maar het project heeft wel belangrijke basis gelegd voor kennisuitwisseling tussen partijen in dierlijke eiwitketens.
  • In het najaar van 2023 worden nog eens vier projecten afgerond en eind 2024 de resterende zeven projecten.
  • Eén project is voortijdig gestopt, het resterende budget gaat naar een ander Regio Deal project.
  • Projecten in het agrarisch gebied zijn afwachtend vanwege actuele ontwikkelingen (o.a. stikstofkwestie) waarvan de impact voor de boer nog niet duidelijk is. AgriFoodInnovation heeft er iets minder last van omdat dat meer de grondgebonden activiteiten zijn (drones, pixelfarming). Bij de varkensketen gaat het meer om data verzamelen zodat diervriendelijker wordt geproduceerd.
  • Ook financieel ligt de uitvoering van de Regio Deal goed op koers.

Meer over: Regio Deal