Regio Deal update september 2021
24 september 2021

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken.

delen

Nieuws vanuit het programma

  • De Voortgangsrapportage Regio Deal Noordoost Brabant juli 2020-mei 2021 is vastgesteld en gedeeld met alle partners in de regio o.a. via een brief aan de raadsleden en een presentatie tijdens de Regiodag op 23 september. We ontvingen complimenten van het Rijk over de inzet om samen de deal tot zo’n succes te maken.
  • Op 9 september jl. organiseerden we een geslaagde kennissessie van projectleiders Regio Deal en accountmanagers Economische Zaken en Werkgeversservicepunt (WSP) over kansen voor ondernemers. Dankzij de Regio Deal krijgen ondernemers extra ondersteuning om te innoveren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en voor de opleiding van hun personeel. Verschillende Regio Deal projecten bieden daarvoor onder andere vouchers aan, coaching, masterclasses of praktijk- en experimenteer-ruimte om innovaties te testen.
  • Er wordt veel onderzoek gedaan naar regionale samenwerking en de invulling van de regionale aanpak van belangrijke opgaven. De Rijksuniversiteit van Groningen heeft 14 september jl. het rapport Regionaal Maatschappelijk Onbehagen: naar een rechtstatelijk antwoord op perifeer ressentiment uitgebracht. In het rapport behandelen de onderzoekers – waaronder Caspar van den Berg die ook is betrokken bij het lopende BRE-onderzoek in onze regio -  het verschijnsel maatschappelijk onbehagen, waarbij zij uitvoerig ingaan op regionale concentraties daarvan, verklaringen hiervoor en mogelijke handelingsperspectieven. Het onderzoek wordt in het volgende Rijk-Regio van de Regio Deal overleg met elkaar besproken.

 

Nieuws vanuit de pijlers

Veel projecten in de drie pijlers Goed leven, Fijn wonen en Anders werken zijn op stoom. De activiteiten van de afgelopen maand zijn hier op een rij gezet. 

Foto links: op bezoek bij SPARK Makers zone in 's-Hertogenbosch. Foto rechts: pilot Keukenkanjers gaat eind dit jaar van start.


Meer over: Regio Deal