Regio Deal update februari 2022
24 februari 2022

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. We zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij en blikken ook vooruit.

delen

Nieuws vanuit het programma

 

  • Het Dagelijks Bestuur RNOB en een betrokken bestuurder van de provincie hebben onlangs de Tussenrapportage juli 2020 – november 2021 Regio Deal vastgesteld. De uitvoering ligt op koers. Mooie resultaten zijn bereikt. De komende periode kunnen alle partners door op de ingeslagen weg met de uitvoering van de Regio Deal.

  • Het jaaroverzicht 2021 communicatie is gereed. Dit overzicht bundelt alle updates, nieuwsartikelen en activiteitenkalender van het afgelopen jaar.

  • Op 14 februari jl. bracht Jan-Kees Goet, de secretaris-generaal (SG) van het Ministerie van LNV, een geslaagd werkbezoek aan de regio Noordoost-Brabant. Enkele Regio Deal projecten werden bezocht. Eén van de doelen was een verdere verdieping van de samenwerking tussen Rijk, Provincie en regio.   

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal