Rijk onder de indruk van onze regio
16 februari 2022

Ministerie van LNV op werkbezoek in de regio Noordoost-Brabant
Op 14 februari jl. bracht Jan-Kees Goet, de secretaris-generaal (SG) van het Ministerie van LNV, een werkbezoek aan de regio Noordoost-Brabant. Het doel was een kennismaking met de regio en verdere verdieping van de samenwerking tussen Rijk, provincie en regio. 

delen

Samen met bestuurders uit Noordoost-Brabant en Brabantse gedeputeerde Elies Lemkes bezocht de SG enkele Regio Deal projecten. Onderweg ging het gesprek over de uitdagingen en ambities voor Noordoost-Brabant. Opgaven als transitie landbouw, leefbaarheid, gezondheid, wonen, waterbeheer en natuur in onze regio vragen om een integrale, gebiedsgerichte aanpak. Daarbij is het van groot belang dat de verschillende overheden zoveel mogelijk samenwerken. 

Bezoek aan tuinbouwbedrijf Jonkergouw
De uitdaging voor dit familiebedrijf in de gemeente Maashorst is om duurzaam te blijven telen op de hoge zandgronden en om in te kunnen blijven spelen op de veranderende wensen van retailers en consumenten. Jonkergouw doet daarvoor praktijkproeven op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel in samenwerking met HAS Hogeschool. In AgroProeftuin de Peel werken pioniers in kringlooplandbouw aan verduurzaming van de agrarische sector. 

Bezoek aan Circular Food Center
Op de CHV Noordkade in de gemeente Meierijstad is het Circular Food Center gevestigd. Dit is de thuisbasis van de beweging van bedrijven en publieke organisaties die hun krachten bundelen om samen minder voedsel te verspillen in 2030. Het nog relatief jonge kennis- en innovatiecentrum wil daarin wereldwijd koploper zijn. 

Belang voor de regio 
Alle deelnemers kijken terug op een geslaagde middag. Rijk, provincie en regio willen in de toekomst nog meer en beter samenwerken aan ‘Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken’ in Noordoost-Brabant. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid en brede welvaart van de inwoners in onze regio.

Goed nieuws op Valentijnsdag

Op 14 februari 2020, Valentijnsdag, kregen we het goede nieuws dat het Rijk een Regio Deal met onze regio wilde sluiten. Ter gelegenheid van twee jaar Regio Deal Noordoost Brabant overhandigde Jack Mikkers, voorzitter RNOB, bij de start van het werkbezoek een Valentijnskaart aan SG Jan-Kees Goet. 


Meer over: Regio Deal