Regio Deal update december 2021
22 december 2021

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. We zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij en blikken ook vooruit.

delen

Nieuws vanuit het programma

  • In het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, voortuitkijken naar de toekomst' biedt kansen voor brede welvaart voor de regio: “Elke regio telt. De Regio Deals zetten we voort. We versterken de publiek-private samenwerkingsverbanden om de regionale economische kansen te benutten”.
  • De CBS Brede Welvaartmonitor 2021 is gepresenteerd. De monitor geeft veel informatie zowel op regionale als gemeentelijke schaal op 42 indicatoren van Brede Welvaart. De gemeenten in onze regio scoren in meerdere opzichten hoger dan elders in het land zoals te lezen is in onderstaande afbeelding.
  • Deze maand is met alle 17 projectleiders gesproken over de voortgang. De tussenrapportage wordt in februari met de bestuurders besproken.

 

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal