Oog voor elkaars belangen
23 februari 2023

“Noordoost-Brabant is een regio die veel ambitie toont”, vindt Dorothé van den Aker, Regionaal accountmanager bij de provincie Noord-Brabant. De Brabantse manier van werken geeft die ambitie een extra dimensie. Het zit in het DNA van Brabanders om elkaar te ontmoeten, contacten warm te houden, samen te ondernemen, innoveren én plezier te hebben. “Die kracht moet je gebruiken en versterken”, vindt Dorothé. “Zeker gezien de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan.” 

delen

Integrale aanpak van maatschappelijke opgaven

Mensen, ideeën en processen met elkaar verbinden om te komen tot duurzame oplossingen die de wereld een beetje beter of mooier maken. Die rol is Dorothé op het lijf geschreven en loopt als een rode draad door haar loopbaan. Sinds september 2022 doet ze dit als regionaal accountmanager Noordoost-Brabant bij de provincie Noord-Brabant. Ze is de verbindende schakel tussen provincie en regio.

 

“Het is mijn rol om samenwerking te stimuleren zodat we samen de opgaven realiseren waar we zowel als provincie, regio maar ook als Rijk voor staan. Denk aan verstedelijking, wonen, mobiliteit, stikstof, natuur en arbeidsmarkt. Door de juiste partijen met elkaar in contact te brengen probeer ik de integrale aanpak tussen de verschillende overheidslagen te versterken.”

 

Schat aan kennis en kunde 

“Ik ben voor de provincie de antenne in de regio. Ik geef gevraagd en ongevraagd advies aan directie en Gedeputeerde Staten. Voor RNOB maar ook voor de gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant ben ik de wegwijzer naar de juiste persoon of informatie binnen de provincie. Binnen de provincie is een schat aan kennis en kunde beschikbaar waar we ondernemers en overheden in de regio mee kunnen helpen. Om breed de verbinding te kunnen leggen tussen programma’s op bestuurlijk en ambtelijk niveau bestaat mijn werk dus voornamelijk uit het opbouwen en onderhouden van netwerken. Zowel binnen als buiten het provinciehuis.”

 

Verschillende schaalniveaus

De provincie is op verschillende niveaus betrokken bij de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant. Zo gaat de provincie bijvoorbeeld op strategisch niveau in gesprek met RNOB om te kijken hoe de partijen elkaar kunnen versterken. “We kijken waar de kansen voor samenwerking liggen en waar de regio verbindingen kan leggen met het beleidsprogramma van de provincie en andersom. Het is daarbij vooral belangrijk om oog voor elkaars belangen te hebben. Ik kijk mee, denk mee en lever input."

Een mooi voorbeeld van de betrokkenheid op uitvoerend niveau is de Regio Deal. “De huidige deal ondersteunen we niet alleen financieel maar ook inhoudelijk”, aldus Dorothé. “Zo werken collega’s van de provincie samen met collega’s uit de regio bijvoorbeeld samen in de werkgroep Puzzelen met Ruimte. Een mooie vingeroefening voor het integraal ruimtelijk voorstel – de opgave om de nationale opgaven te verbinden met de Brabantse ambities -  en het Brabants Programma Landelijk Gebied waar we momenteel mee aan de slag zijn."

De regio is de schaal waarop het allemaal gebeurt, vindt Dorothé en dus "hebben provincie en regio elkaar keihard nodig." Ze werkt ook mee aan de aanvraag van de nieuwe Regio Deal Noordoost Brabant. ”Die sluit juist goed aan op de brede welvaart doelstellingen van zowel provincie als regio. Dit gaan we de komende periode samen vertalen naar concrete projecten.” 

 

Laten glanzen

Daar waar het in de samenwerking schuurt, probeert Dorothé het weer te laten glanzen. “De Brabantse manier van werken maakt ons soms té gemoedelijk. Om vooruitgang te boeken moet je wel eens iets uitspreken. Daar zijn we niet zo goed in. Wat extra ondersteuning om verschillende standpunten en belangen helder te krijgen en dichter bij elkaar te brengen, geef ik dan graag.” 

 

Behalve op regioniveau schakelt Dorothé ook met overheden op lokaal niveau. Dan gaat het vooral over specifieke gemeentelijke onderwerpen. Of bijvoorbeeld ter voorbereiding op werkbezoeken van gedeputeerden en de Commissaris van de Koning. De komende periode brengt Dorothé samen met Jeroen Smarius, een van de directeuren van de provincie, aan alle gemeenten in Noordoost-Brabant een bezoek. “We gaan langs bij de gemeentesecretarissen om te horen wat er speelt, welke specifieke vragen er zijn en waar kansen liggen voor de gemeente.”

 

Intensivering samenwerking

Provincie, regio, gemeenten en waterschappen trekken steeds meer samen op als één overheid. Een mooi initiatief vindt Dorothé dan ook de regiodagen van RNOB, waar gemeenten, waterschappen, regio en provincie vier keer per jaar bij elkaar komen om gezamenlijk afspraken te maken op bestuurlijk niveau. Dorothé is vanuit de provincie betrokken bij de voorbereiding van die ‘ontwikkeldagen’, zoals ze het zelf ook wel noemt. 

 

Ook al zijn er maar weinig provincies die zo’n hechte samenwerking hebben met de regio’s als in Noord-Brabant, toch ziet zij nog genoeg mogelijkheden voor intensivering. “Een open blik, eerlijkheid, nieuwsgierigheid naar elkaar en oog voor elkaars belangen vormen de basis voor een goede samenwerking. Want uiteindelijk werken we allemaal voor dezelfde publieke zaak. En wat ook hoort bij een goede relatie is samen zorgen voor genoeg plezier en voor het vieren van successen”, aldus Dorothé.

Over Dorothé van den Aker

Dorothé van den Aker is een echte Brabantse, woonachtig in ’s-Hertogenbosch. Ze stuurde negen jaar lang een vrijwilligersorganisatie aan die statushouders naar werk begeleidt. De afgelopen elf jaar was Dorothé actief als manager voor diverse brancheorganisaties en andere samenwerkingsverbanden. Hierin stonden bestuursondersteuning, netwerkontwikkeling en belangenbehartiging centraal. Sinds september 2022 is Dorothé Regionaal Accountmanager bij de provincie Noord-Brabant. In deze rol is zij de verbindende schakel tussen provincie, regio, gemeenten en waterschappen. Met als doel de samenwerking in de regio verder te versterken om de ambities van Brabant, regio en gemeenten te helpen realiseren.