Living In-programma krijgt vorm in Noordoost-Brabant
29 mei 2024

In Noordoost-Brabant wonen momenteel meer dan 5.000 expats. De meeste expats - ‘kenniswerkers’ -  zijn hier met hun partner en/of gezin. Expats vormen een waardevolle doelgroep voor bedrijven in Brabant die (ook) internationaal opereren. Met name voor bedrijven in de techniek & engineering. Daarom onderzoekt RNOB in samenwerking met province Noord-Brabant wat er nodig is om Noordoost-Brabant aantrekkelijk te maken voor werknemers uit het buitenland. 

delen

Een belangrijke voorwaarde voor expats om ergens te vestigen en langer te blijven is dat ook hun partner en kinderen zich snel thuis voelen op de nieuwe plek. Dat betekent onder andere dat de partners van expats een baan kunnen vinden op hun eigen niveau en in hun eigen vakgebied.

 

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft bureau Decisio kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar de werknemers uit het buitenland in Brabant. Dit onderzoek vormt de basis voor een zogenoemd Living In-programma in de verschillende regio’s. RNOB coördineert de ontwikkeling van zo'n programma in Noordoost-Brabant. 

Relevant

“Met een dergelijk programma wordt Noordoost-Brabant niet alleen aantrekkelijker voor expats en hun gezinnen om in te wonen en werken”, vertelt Joyce van Boekel, kwartiermaker Living In. “Ook voor nieuwe bedrijven om hier te vestigen.” Joyce heeft veel ervaring in de Brainportregio met het opzetten van een Living In-programma. “Het Decisio-onderzoek heeft de relevantie voor een Living In-programma in Noordoost-Brabant zeker aangetoond.”

 

Belangrijkste uitkomsten 

De onderzoekers hebben gesproken met expats, werkgevers en met overheden. Wat zijn hun wensen en behoeften en wat zijn de mogelijkheden? Uit het onderzoek komen onder meer de volgende adviezen voor de regio’s naar voren:

  • Ontwikkel samen met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en inwoners ‘volwassen en integraal beleid’ op het gebied van Living In.
  • Zorg voor meertalig aanbod van informatievoorziening en dienstverlening.
  • Start een lobby richting het Rijk en de andere partners voor structurele financiering.
  • Ontwikkel een visie op de internationalisering van de regio.

 

Download hier de infographic ‘Onderweg naar een welkomer morgen’ met adviezen voor Living In-programma's in Brabant

Samenwerken 

Op basis van het onderzoeksrapport heeft Joyce een plan gemaakt met concrete activiteiten voor zowel expats, werkgevers als voor betrokken overheden. Voor RNOB is een informerende en faciliterende rol voorzien om het plan regiobreed uit te rollen. “Om een Living In-programma in Noordoost-Brabant succesvol te laten zijn, moeten al deze partijen goed met elkaar samenwerken. Een advies is om hiervoor een speciale Living In-coördinator aan te stellen.”

Women-for-women

Aan welke concrete activiteiten we moeten denken? “De meeste expats zijn mannen”, vertelt Joyce. “Hun vrouwen willen vaak ook in Nederland aan de slag. Daarom is het idee om ‘women-for-women events’ te organiseren. Hierbij worden de partners van de expats, veelal vrouwen, gekoppeld aan vrouwelijke ambassadeurs. Deze ambassadeurs zijn vrouwen die carrière maken, op een sleutelpositie in een bedrijf van naam werken en een groot netwerk hebben. Door de vrouwen met elkaar in contact te brengen, vergroten de partners de kans op het vinden van een baan op eigen niveau en binnen het eigen vakgebied. Dat kan bij een bedrijf zijn, een onderwijsinstelling of een overheidsinstantie.” 

Het is belangrijk dat expats snel meer hebben dan alleen een baan om in Noordoost-Brabant te blijven. Een Living In-programma draagt daaraan bij.

Meer dan alleen een baan

Het Living In programma zorgt ervoor dat expats snel meer hebben om voor in Nederland te blijven. De komende maanden zet Living In vooral in op de ontwikkeling van het women-for-women programma. Ander activiteiten uit het plan zijn welkomstbijeenkomsten (community-events) voor expats en dienstverlening aan HR-afdelingen van werkgevers. Joyce: “Een mooi voorbeeld van dienstverlening aan werkgevers is een uitgebreid draaiboek over wat er allemaal komt kijken bij het aannemen van werknemers uit het buitenland en hun gezinnen.” 

 

Toenemend aantal werknemers uit buitenland

Duidelijk is dat het aantal werknemers afkomstig uit het buitenland in heel Brabant toeneemt. Daarnaast zijn er in Brabant momenteel 11.000 internationale studenten, potentiële kenniswerkers van de toekomst. In Noordoost-Brabant wonen behalve ruim 5.000 kenniswerkers en hun 3.500 partners ook meer dan 34.000 arbeidsmigranten.

 

De portefeuillehouders Economie uit de regio onderstrepen het belang van ondersteunende programma’s en activiteiten voor deze werknemers uit het buitenland, zoals een Living In-programma en het regionale Migratie Informatie Punt in Meierijstad. In onze regio zal ook een koppeling worden gemaakt tussen het Living In-programma en het arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt. 


Meer over: Wonen