Klimaatworkshops voor gemeentes
24 januari 2023

Het klimaat verandert. Wereldwijd. De gevolgen van klimaatverandering worden ook in Noordoost-Brabant steeds zichtbaarder. Om hier zo goed mogelijk op te reageren ontwikkelen gemeentes en waterschappen binnen het programma Klimaatadaptatie richtlijnen en maatregelen.

delen

Ondersteuning bij klimaatkeuzes

De maatregelen voor klimaatadaptatie raken aan andere regionale opgaven zoals veiligheid, de transitie van de landbouw en de energietransitie. In de oplossingen vormen de Omgevingswet en Omgevingvisies van de provincie en gemeentes de belangrijkste vertrekpunten. Daarnaast heeft het Rijk eind 2022 aangekondigd dat water en bodem sturend moeten zijn in ruimtelijke keuzes.

 

Hoe maken we de juiste keuzes voor een goede inrichting van onze leefomgeving? Het begint met weten wat er in de verschillende domeinen speelt. Om gemeentes hierbij te helpen, organiseert het project Beekdallandschappen speciale klimaatworkshops. Tijdens deze workshops gaan ambtenaren en bestuurders uit verschillende domeinen samen om tafel rondom klimaatgerelateerde thema’s. 

 

Neuzen dezelfde kant op

Het idee achter deze workshops is dat door kennisuitwisseling beter integrale keuzes kunnen worden gemaakt. Dat is nodig om de fysieke leefomgeving zo goed mogelijk in te richten. 

Marlie van Santvoort, projectleider van projectgroep 'Beeklandschappen en klimaatrobuustheid', licht toe: “De deelnemers komen van bijvoorbeeld het domein wonen tot sociaal domein, landbouw, natuur en energie. Na een stukje theorie over de omgevingsvisie en het water- en bodemsysteem, gaan de deelnemers oefenen met keuzes maken in een beperkte ruimte, integraal over alle domeinen heen. Meervoudig ruimtegebruik is daarbij een vereiste."

De ervaring is dat aan het eind van de workshop kennis en inzichten zijn vergroot en de neuzen meer één kant op staan. “Dat is de basis voor meer integrale samenwerking, en dat is precies waar we het voor doen."

 

 

Aanmelden

De workshops worden georganiseerd op verzoek. Belangstellenden die de workshop ‘Klimaatrobuuste beekdallandschappen’ in de eigen gemeente willen organiseren, kunnen contact opnemen met Marlie van Santvoort via mvansantvoort@aaenmaas.nl


Meer over: Klimaatadaptatie