Hoe houden we de voeten droog in Sint-Oedenrode?
15 november 2023

In de uitvoering van het regionale programma Klimaatadaptatie werkt RNOB samen met drie werkregio’s in de regio Noordoost-Brabant. Een van de belangrijkste activiteiten van een werkregio is kennisdeling. Op 30 oktober jl. organiseerde werkregio de Meierij een kennissessie over het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode. 

delen

De kennissessie was bedoeld voor ambtenaren van de betrokken gemeenten, waterschappen Aa en Maas en De Dommel, Brabant Water en provincie Noord-Brabant. Op Sportpark De Neul in Sint-Oedenrode kregen de deelnemers van Anna Kramer en Marcel van de Broek van Waterschap De Dommel een toelichting op het project waarin verschillende ruimtelijke opgaven bij elkaar  komen. 

 

In Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode werken de gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel samen aan een klimaatrobuust beekdal door:

  • de bebouwde kom van Sint-Oedenrode te beschermen tegen overstromingen vanuit de Dommel.
  • voor voldoende water in De Dommel te zorgen bij extreme droogte en het tegengaan van verdroging.
  • een ecologische verbindingszone te maken door Sint-Oedenrode.

Unieke samenwerking

Het plan voor dit project kwam tot stand in samenwerking met de omgeving. Gemeente Meierijstad, inwoners, verenigingen en bedrijven hebben samen intensief nagedacht én ingezet op maximaal haalbare doelen om de wateroverlast te verminderen.

Bijvoorbeeld door De Dommel letterlijk ruimte te geven in plaats van de oevers en keringen verder te verhogen. 

De voetbalvereniging en kanovereniging krijgen nieuwe kantinefaciliteiten en een vernieuwd ‘groen’ parkeerterrein waar de regen makkelijk in de grond kan zakken. Daarnaast komen er meer bomen en groen én extra parkeercapaciteit om het centrum te ontlasten. Onlangs is er 2,5 miljoen euro extra vrijgemaakt voor het beekdalproject. 

Klimaatbestendig en waterrobuust

De projectpartners zijn trots op het plan dat ze met elkaar hebben gemaakt. “Dit is een mooi voorbeeld hoe waterschap en gemeente kunnen samenwerken. Ook heel fijn om te zien dat er ook nog rekening is gehouden met een toekomstig veranderend klimaat”, aldus Arnold Wielinga van werkregio de Meierij. “Het ontwerp is klimaatbestendig en waterrobuust. Graag komen we volgend jaar terug op het sportpark om te kijken hoe de werkzaamheden dan zijn gevorderd. Het is goed dat deze ervaringen breder gedeeld worden om deze aanpak en ervaringen ook elders in de regio in te kunnen zetten.” 

 

Meer weten over Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode? Ga naar de website van Waterschap de Dommel.

Werkregio de Meierij bezoekt de projectlocatie in Sint Oedenrode

Plan van aanpak

Waterschap De Dommel beschermt de bebouwde kom van gemeenten tegen overstromingen van De Dommel. In dit project loopt de stroomt de rivier precies door de kern van Sint-Oedenrode. De huidige kering langs De Dommel voldoet hier niet aan de gestelde eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt namelijk dat wanneer de rivier elke 100 jaar overstroomt, een deel van de dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, gaat het waterschap de omgeving van De Dommel toekomstbestendig inrichten. Op bepaalde plekken komt een winterbed tot 25 meter breed. Een winterbed is de bedding van een beek, die de beek doorgaans gebruikt in de winter. Waar mogelijk, wordt ook een koppeling gemaakt met recreatie. Tot slot komt er een ecologische verbindingszone langs De Dommel door de bebouwde kom.


Meer over: Klimaatadaptatie