Grote opgaven integraal aanvliegen
16 december 2022

“Er gebeurt zo ontzettend veel in de regio, meer dan waar ik me bewust van was”, antwoordt Jacco Peter Hooiveld op de vraag wat zijn eerste indruk is van de regionale samenwerking. Eerste indruk als wethouder van gemeente Oss bedoelen we dan, want dat is hij sinds mei 2022. Als raadslid was hij al langer betrokken. Daarvoor werkte hij 24 jaar bij provincie Noord-Brabant. 

delen

‘Verbindingen leggen’ en ‘samenwerken’ is hem niet vreemd. Waar hij nog winst ziet voor RNOB? Dat is vooral op het gebied van ‘integraal’ samenwerken’. ”Grote maatschappelijke opgaven kun je niet vanuit losse portefeuilles aanvliegen. Dus we moeten continu verbindingen tussen portefeuilles blijven leggen. Dat is een uitdaging, maar zeker ook een kans.” 

Arbeidsmarkt

Eén van die grote opgaven, die een integrale aanpak vereist, ligt op het gebied van arbeidsmarkt. Jacco Peter is lid van het dagelijks bestuur van RNOB en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt. Daarnaast is hij vicevoorzitter van het regionale arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt (NOBW). Vanuit deze rollen maakt hij zich sterk voor een veerkrachtige arbeidsmarkt in de regio, behoud van talent en werk voor iedereen die wil werken.

Om opgaven integraal aan te kunnen pakken, is het belangrijk dat ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen met elkaar samenwerken. Deze verbindingen zijn logisch maar niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig.

“Dit is in de huidige tijd van arbeidskrapte nog belangrijker! Er is veel talent in de regio, zowel praktisch als universitair opgeleiden, dat nog onvoldoende wordt benut. Daarvoor is het nodig dat ook ondernemers anders gaan denken. Die zoeken nog vaak het schaap met de vijf poten voor een fulltime functie, terwijl je in deze tijd mensen bindt en boeit door te kijken naar wat er past bij je werknemer". Jacco Peter is daarom voorstander van nieuwe wervingsinstrumenten zoals open hiring en job carving. “Werkgevers mogen veel meer gaan experimenteren en met lef matchen. Zo geef je meer mensen kans op een passende baan én verlicht het jouw personeelstekort.” 

 

Aan tafel

Integraal aanpakken betekent ook dat er, naast werk, bijvoorbeeld ook voldoende betaalbare woningen zijn voor jongeren en andere mensen komen die het werk in onze regio (gaan) doen. Om dit alles te realiseren, is het volgens Jacco Peter logisch om verbindingen te leggen tussen overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen. Maar hij weet ook dat dit niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig is. Zelf schuift hij bij diverse overleggen aan tafel, zoals bij het Werkgeverservicepunt Noordoost-Brabant of regionaal bij overleggen over jongerenaanpak. De informatie die hij daar ophaalt, neemt hij onder andere mee naar de bestuurlijke Regiodagen. Want één van de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking én resultaat is volgens de wethouder: actief kennisdelen. 

 

“In gemeente Oss hadden raadsleden behoefte aan meer inzicht in wat er speelde in de regio en wat zij daaraan konden bijdragen. Daarom zijn we blij met het initiatief van de Klankbordgroep raadsleden waarin twee raadsleden uit Oss actief kennis brengen richting regio en kennis ophalen. Ze koppelen dit terug aan hun collega-raadsleden die daardoor veel nauwer betrokken worden bij de regionale samenwerking. Je ziet dit ook terug in de samenwerking tussen RNOB en NOBW. Een deel van de bestuurders in RNOB zit ook in het bestuur van NOBW. Door die overlap kun je jouw kennis uit het ene overleg meenemen in het andere”, licht Jacco Peter toe, die zelf ook aan beide tafels plaatsneemt. 

 

Resultaten delen

We doen het in Noordoost-Brabant  erg goed, vindt Jacco Peter. We delen al veel kennis, weten steeds beter verbindingen te leggen en we weten elkaar goed te vinden. “Dat mogen we meer laten zien aan de buitenwereld, richting inwoners”, zegt hij afsluitend. “Er gebeurt zoveel in de regio, maar de kranten staan er niet vol van. Zo hebben via Wijzer in je werk, een project dat ook mogelijk is gemaakt door de Regiodeal, de afgelopen anderhalf jaar zo’n duizend mensen advies gevraagd bij vervolgstappen in hun loopbaan. De regio mag haar successen meer delen, want onbekend maakt onbemind”, aldus Jacco Peter Hooiveld. 

Over Jacco Peter Hooiveld

Jacco Peter Hooiveld (1975) studeerde landmeetkunde en kartografie aan de HTS in Utrecht. In deze richting vond hij een baan bij provincie Noord-Brabant. Een schot in de roos, want hij werkte er maar liefst 24 jaar. De laatste jaren voornamelijk op gebied van duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en vitaliteit van mensen. Jacco Peter zit niet graag aan de zijlijn. Hij is betrokken, wil meedoen, iets bijdragen. Niet alleen voor Berghem, waar hij al 15 jaar woont, maar ook daarbuiten. Hij werd in 2018 raadslid bij gemeente Oss. In mei 2022 werd hij beëdigd tot wethouder in deze gemeente met de portefeuilles: werk & inkomen, armoedebeleid & schuldhulpverlening, arbeidsmarkt, onderwijs, sport & gezondheid, energietransitie. Binnen RNOB is Jacco Peter lid van het dagelijks bestuur en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt.