Gemeenten en bedrijven investeren samen in fietsstimulering
27 maart 2024

Noordoost-Brabant is een echte autoregio. Ook bij een woon-werkafstand van 5 km of minder pakken veel werknemers de auto. Als werknemers vaker op de fiets naar het werk gaan, neemt de verkeersdrukte af en is er minder uitstoot van schadelijke stoffen. Daarom zetten gemeenten en werkgevers zich nu samen met Ons Brabant Fietst in om werknemers te stimuleren vaker de fiets te pakken. 

delen

E-bike probeeractie

Een speerpunt in het fietsstimuleringsproject is een gratis e-bike probeeractie. Bedrijven krijgen acht weken lang drie e-bikes te leen. Deze elektrische fietsen worden ter beschikking gesteld aan werknemers om het ‘fietsforensen’ uit te proberen. Het doel is om via 20-30 bedrijven (> 150 medewerkers) in totaal 450 medewerkers aan te laten haken op de e-bike actie. 

 

Daarnaast krijgen de werkgevers een communicatiepakket om werknemers te enthousiasmeren om de woon-werkrit op een andere manier te ervaren. Werkgevers worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit belangrijke initiatief. Zij kunnen zich melden via info@onsbrabantfietst.nl. De e-bike probeeractie loopt tot en met september.

Mooie kans 

Sidney van den Bergh, bestuurlijk trekker Fietsstimulering bij de RNOB, is blij met de samenwerking. “Duurzame bereikbaarheid is een van de hoofdopgaven van RNOB. De fiets kan daar een hele belangrijke rol in spelen, vooral voor de korte ritten naar het werk. Dit project sluit daar goed bij aan. Het is een mooie kans om dit nu samen met bedrijven en werkgevers op te pakken.”

Kent u bijvoorbeeld als wethouder, raadslid of bedrijfscontactfunctionaris een bedrijf dat graag in aanmerking komt voor de e-bike probeeractie? Stuur dit bericht dan door. 

 

Onderdeel van bredere regionale aanpak 

Het Fietsstimuleringsproject is onderdeel van een regionale aanpak van RNOB en haar mobiliteitspartners om de verkeersdrukte te verminderen en de leefbaarheid in de regio te verbeteren. De regionale aanpak omvat een aantal praktische en concrete acties voor werkgevers om werk te maken van de mobiliteitstransitie. Zoals informatiesessies rondom fiscale regelingen, de mobiliteitsindex, de werkgeversaanpak en fietsstimulering.

Ons Brabant Fietst

RNOB heeft Ons Brabant Fietst opdracht gegeven om het Fietsstimuleringsproject uit te voeren in de regio Noordoost-Brabant. Deze maatschappelijke organisatie is een initiatief van de provincie Noord-Brabant met als missie: ‘Meer Brabanders op de fiets. Vooral naar het werk.’ Met dit fietsproject wil de provincie samen met mobiliteitspartners bijdragen aan de landelijke doelstelling: in 2025 fietsen 100.000 meer mensen naar hun werk dan in 2022. Op de website www.onsbrabantfietst.nl zijn meerdere acties voor werkgevers te vinden.


Meer over: Slimme mobiliteit