Gedeelde mobiliteit voor iedereen
10 december 2021

De regio’s Hart van Brabant (HVB) en Noordoost-Brabant (RNOB) gaan samen met de provincie Noord-Brabant bouwen aan gedeelde mobiliteit in Noordoost- en Midden-Brabant. De meeste colleges en gedeputeerde staten stemden hier al mee in. Bij een paar gemeenten volgt besluitvorming nog later deze maand. 

delen

Naar één vervoerssysteem 

Het is de ambitie om in 2027 één slim vervoersysteem te hebben met een passend vervoersaanbod voor alle reizigers. Iedereen die zelfstandig kan reizen, kan er gebruik van maken. In dit systeem zijn openbaar vervoer, buurtbus, regiotaxi, dorpsdeelauto en andere gedeelde vervoersvormen makkelijk toegankelijk en betaalbaar.

 

Om dit te realiseren gaan overheden hun krachten bundelen. De komende jaren willen zij met vervoerders en vrijwilligers al inzetten op innovatie en experimenten. Zo houden we de regio’s en belangrijke voorzieningen bereikbaar en kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving.

Gedeelde mobiliteit

Daarmee bedoelen we álle vormen van vervoer, die je vaak samen gebruikt en dat voor iedereen toegankelijk is. Dit kan de bus of de trein zijn, maar ook een deelauto of een deelfiets. Ook meerijden met iemand of reizen met een flex-concept past binnen gedeelde mobiliteit.

 

Inspelen op veranderende behoeften

De wereld van mobiliteit is sterk aan het veranderen. Er komen steeds meer vormen van vervoer. Reizigers kiezen steeds vaker voor gebruik in plaats van bezit (wanneer kocht u voor het laatst een dvd?). Mobiele technologie stelt iedereen steeds meer in staat om vervoer flexibel te regelen. 

“Om reizigers optimaal te laten profiteren van alle beschikbare vervoersopties, gaan we snel met de ambitie aan de slag”, stelt Erik van Daal als wethouder van de gemeente Mill en Sint Hubert en bestuurlijk trekker van dit regionale programma. “Het aantal buspassagiers in dunbevolkte gebieden neemt al jaren af. Er zitten vaak te weinig mensen in een bus om een lijn overeind te kunnen houden, hoe graag we dat ook willen. Daar lege bussen laten rijden wordt niemand beter van. Dus zoeken we samen naar alternatieven, nieuwe manieren van mobiliteit en diensten. Zodat we zo goed mogelijk kunnen inspelen op de veranderende wensen en behoeften van reizigers en tegelijkertijd onze kernen en voorzieningen bereikbaar te houden.”

Makkelijk en betaalbaar
“Dat doen we met  een goede mix van verschillende vormen van vervoer, afgestemd op de persoonlijke voorkeuren en waar iedereen gebruik van kan maken. In 2027 en als het kan zoveel als eerder, is vervoer handig te vinden, te boeken en te betalen. Ook als je digitaal nog niet zo handig bent. Hiermee willen we het vervoer aantrekkelijker en toegankelijker maken”, legt Erik uit. 

Knooppunten
Onderdeel van het toekomstig vervoerssysteem zijn knooppunten waar reizigers makkelijk kunnen overstappen op de fiets of auto. Soms ook met handige voorzieningen, bijvoorbeeld met een pakjesservice. Voor dit traject gaan de samenwerkende partijen met kernen, wijken en reizigers zelf aan de slag om alles verder te concretiseren.

 

“Ik ben blij dat we met deze ambitie onze mensen en middelen beter gaan inzetten. Samen willen we op volle kracht vooruit om meer vervoerswaarde te kunnen creëren. Ook voor die gebieden waar minder mensen wonen”, aldus Christophe van der Maat, gedeputeerde mobiliteit, financiën en organisatie.

 

Hoe het in de toekomst kan gaan werken, laat onderstaand filmpje zien: 

Samenwerkende partijen
Regio Hart van Brabant, Regiovervoer Midden-Brabant, Regiotaxi ’s-Hertogenbosch, Regiotaxi Noordoost Brabant, RNOB, Provincie Noord-Brabant en Reizigersoverleg Brabant

 

Ambitiedocument
De achtergrond van 'gedeelde mobiliteit voor iedereen', de aanpak van de samenwerkende partijen en een voorbeeld hoe dit in praktijk gaat werken, zijn overzichtelijk bij elkaar gebracht in een ambitiedocument.

NAAR HET AMBITIEDOCUMENT gedeelde mobiliteit


Meer over: Slimme mobiliteit