De toekomst zit aan tafel
23 december 2021

In plaats van te sporten nam zij ’s avonds liever plaats aan een bestuurstafel. Ze bekleedde altijd functies van betekenis. Veelal waarbij onderwijs, ondernemerschap en overheid samenkomen. Wobine Buijs is burgemeester van één van de grootste gemeenten van provincie Noord-Brabant. ‘Een betere wereld’, dat is waar ze naar streeft. 

delen

Burgemeester Buijs vertelt welke belangrijke rol de regionale samenwerking hierin speelt en waarom je niet alleen over gemeentegrenzen maar ook over regiogrenzen heen moet blijven kijken.

 

Economische tegenslag

Bij de start van haar eerste ambtstermijn als burgemeester van gemeente Oss viel Wobine Buijs in 2011 niet bepaald met haar neus in de boter. “De farmaceutische industrie in Oss kreeg op dat moment een flinke dreun. Dit zorgde voor een enorm banenverlies. Zo’n economische tegenslag kun je als bedrijf en gemeente niet alleen oplossen. De Noordoost-Brabantse gemeenten en waterschappen werkten toen al samen - voorloper van RNOB - maar er was een verdergaande samenwerking in de regio nodig. Mijn netwerk in onderwijs, bedrijfsleven en overheid kwam hier goed van pas. Samen met o.a. gemeente ‘s-Hertogenbosch, ZLTO en de HAS Hogeschool trokken we de regio in om te kijken hoe we de economische bedrijvigheid in de regio een impuls konden geven. Samen met bedrijven en onderwijs. We stonden hiermee aan de wieg van AgriFood Capital.” 

 

Focus op innovaties in duurzaamheid

“Als je zo’n crisis meemaakt, is je fundament je vangnet. Het fundament van onze regio ligt in voedselproductie, gezondheid en duurzaamheid. De situatie stimuleerde ons om het economisch profiel van de regio scherper op de kaart te zetten. Dat betekende dus keuzes maken. We hebben een enorme exportwaarde in Food. Nergens anders is de voedselketen zo compleet als in onze regio. De voedselproductie drukt echter wel op de buitenruimte. Denk aan de CO2 uitstoot en de invloed op de leefomgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Daar moeten we een goede balans in vinden. En zo kwam onze focus binnen AgriFood Capital te liggen op innovatie om de voedselproductie te verduurzamen.” 

 

Global Goals

RNOB is als regionale samenwerking door de jaren heen in haar rol gegroeid, vindt Buijs. Ook in de samenwerking met AgriFood Capital en hoe we ondernemersvraagstukken bij gemeenten op tafel krijgen. “We begaven ons op onontgonnen terrein, maar van een aarzelend begin zijn we uitgegroeid tot een regionaal samenwerkingsverband met constructieve Poho-overleggen en regiodagen. We weten als regio te lobbyen bij het Rijk en geld naar onze regio te halen voor mooie projecten als AgroProeftuin de Peel, de Verspillingsfabriek en gebiedsopgaven zoals de Groenblauwe structuren om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken. En vorig jaar sloten we een Regio Deal met het Rijk. Daar ben ik trots op. Daar zie je de kracht van de regio. We maken met al deze initiatieven de wereld een stukje mooier en kunnen zo mooi aansluiten bij de Global Goals.”

 

Interregionaal samenwerken

De Osse burgemeester zit niet aan tafel voor het hier en nu maar vooral voor de toekomst. “De besluiten die we nemen, richten zich altijd op een duurzame toekomst van onze regio. We mogen onze grond bijvoorbeeld niet vervuild achterlaten voor de toekomstige generaties”, pleit ze. “Als burgemeester en vicevoorzitter van zowel RNOB als AgriFood Capital probeer ik ervoor te zorgen dat we goede gesprekken met elkaar blijven voeren en dat we samen blijven kijken waar de kansen liggen voor de regio. Daarbij probeer ik vooral het gevoel van collectiviteit te versterken. Er zijn veel opgaven die de gemeentegrenzen overschrijden, zoals water, lucht, infrastructuur en natuurgebieden. Daar moeten we samen met onderwijs en ondernemers op blijven innoveren. Dat kun je als gemeente niet alleen, maar ook als regio kun je niet alles zelf.” 


Wobine Buijs is dan ook trots op de samenwerking tussen AgriFood Capital, Greenport Regio Venlo en Regio Food Valley in FoodNL.“Daarmee presenteren we ons als één land richting Brussel. Dit geeft je meer zeggingskracht en vermogen om bijvoorbeeld Europees voedselbeleid mee vorm te geven en uit te voeren. Zo kunnen we samen de vruchten plukken van de Europese Green Deal om de voedselproductie te verduurzamen en zo bij te dragen aan het klimaatvraagstuk.” 

 

Regionaal samenwerken vanzelfsprekend

Regionaal samenwerken is voor de burgemeester vanzelfsprekend. “Je doet je inwoners tekort als je niet regionaal samenwerkt. Want wil je als gemeente iets voor elkaar krijgen, dan gebeurt dit steeds vaker via de regio. De regio is namelijk een steeds belangrijkere gesprekspartner voor de provincie en het Rijk. Kijk maar naar de Regio Deal. De rol van de regio is niet altijd even goed zichtbaar en moeten we ook binnen onze gemeenten duidelijker laten zien. Wij zijn immers verantwoordelijk voor de toekomst. De toekomst zit aan tafel.”

Wobine Buijs is vicevoorzitter van zowel RNOB als AgriFood Capital en stond aan de wieg van beide samenwerkingsverbanden. Voordat ze naar de regio kwam was ze o.a. directeur bij Avans Hogeschool en directielid Economie & Mobiliteit bij de provincie Noord-Brabant. Sinds 2011 draagt zij de ambtsketen van gemeente Oss.