Als je kritisch bent, moet je ook je nek uitsteken
24 mei 2023

Maatschappelijk betrokken zijn, kreeg Jeanne van Eert, gemeenteraadslid Boekel, met de paplepel ingegeven. In haar woonplaats Venhorst werden in 1997 de eerste haarden ontdekt van de varkenspest. Als verpleegkundige én dochter van agrarische ondernemers voelde Jeanne zich nauw betrokken bij de discussie die destijds ontstond over de relatie tussen gezondheid en de intensieve veehouderij.

delen

Als voorstander van een vitale agrarische sector, maar ook kritisch tegenover de mogelijke gezondheidsrisico's, besloot ze zich in te zetten voor de lokale politiek. Eerst als burgerlid, later als fractievoorzitter van Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel en gemeenteraadslid van gemeente Boekel. “Als je kritisch bent, moet je ook je nek uitsteken”, vindt ze.

 

Op zoek naar de verbinding

“Boekel is klein, dus als raadslid ben je op alle beleidsterreinen actief. Het mooie daarvan is dat je op alle gebieden kennis kunt halen en brengen. Daardoor kun je snel verbanden zien en leggen. Je bent voortdurend aan het scannen naar wat de impact is op de andere onderdelen. Die verbinding zorgt ervoor dat het geheel meer is dan de som der delen.”

 

Vanuit die visie is Jeanne ook in de klankbordgroep raadsleden van RNOB gestapt. Om lokale belangen te verbinden met bovenlokale vraagstukken. “Burgers bewegen zich niet alleen in hun eigen gemeente. Dus om te zorgen dat inwoners aangenaam kunnen wonen, werken en leven, moet je zowel naar lokale als regionale behoeften kijken. Dat is geen politiek, dat is in ieders belang.” 

 

Klankbordgroep raadsleden

Jeanne was vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van RNOB. “Toen RNOB net bestond, en was afgesplitst van AgriFood Capital, waren de verschillende rollen niet altijd even duidelijk. Wat doet RNOB nu precies? En wat doet AgriFood Capital? Waar gaat het geld van onze inwoners naartoe?” Vanuit de klankbordgroep voerde zij daarom gesprekken met RNOB en wisten zij gezamenlijk de rollen scherper op de kaart te zetten.

 

Draagvlak 

RNOB weet als geen ander hoe belangrijk het draagvlak van de raden is. Jeanne vindt het daarom slim dat RNOB investeert in het betrekken van de raadsleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen. Een mooi voorbeeld hiervan is het instrument van de Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst (VVB). Op 10 mei jl. vond de tweede VVB plaats die geheel gewijd was aan het stellen van prioriteiten binnen de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’. In de aanloop naar de VVB werd een informerend webinar georganiseerd. Jeanne vindt die raadpleging netjes. “Alle raadsleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. We ontvangen vooraf alle vergaderstukken. We konden hierop reageren en in de VVB werden die vragen ter plekke beantwoord. Ik vind het top als een wijzigingsvoorstel een meerderheid van stemmen krijgt en vervolgens ook zo wordt verwerkt in de Prioriteitennota.” 

 

Informeel samenzijn zorgt voor verbinding

Jeanne waardeert niet alleen het proces van besluitvorming, maar ook de kleine dingen zoals een hapje en drankje. “Het informele samenzijn is vaak ook heel waardevol. Dat is goed voor de verbinding en saamhorigheid. De vergadering is daarnaast ook gewoon leuk”, voegt Jeanne daaraan toe. “Er wordt gelachen, er hangt een goede sfeer en soms worden serieuze zaken met humor en een knipoog aangevlogen.” Boekel was met zeven van de vijftien raadsleden goed vertegenwoordigd. 

Als je een vraagstuk van meerdere kanten hebt belicht, kun je het uiteindelijke besluit ook beter uitleggen aan de burger

Olie tussen de raderen

Ondanks dat Jeanne heel tevreden is over het proces, ziet ze ook ruimte voor verbetering. “Ik wil als raadslid niet alleen horen wat er op de prioriteitenagenda staat, maar ook meer over wat de voortgang is van een aantal onderwerpen. Hoe wordt er invulling gegeven aan de ambitie van mobiliteit en bereikbaarheid, wie zijn erbij betrokken, wat is het resultaat tot nu toe? Of rondom verstedelijking: hoe gaan we dat invullen? Dat raakt iedereen. RNOB is bij uitstek de aangewezen partij om hier een update over te geven. Zij zitten aan vele tafels en kunnen juist hier de verbinding leggen. RNOB is de olie tussen de raderen”.

 

Kritisch vanuit betrokkenheid

Jeanne vertelt dat zij niet kritisch is vanuit weerstand, maar juist vanuit betrokkenheid. “Het gevaar van deze tijd is dat we discussiëren en daarmee vaak ook polariseren, wat niet meer gaat over feiten, maar over wie gelijk krijgt. Ik denk dat we meer naar elkaar mogen leren luisteren. Daardoor hoor je ook andere perspectieven. Of durf eens te kijken naar tegengestelde onderzoeksconclusies. Hierdoor kun je samen betere afwegingen maken en besluiten nemen. En als je een vraagstuk van meerdere kanten hebt belicht, kun je het uiteindelijke besluit ook beter uitleggen aan de burger.”

 

Jeannes boodschap is dus: “Investeer in de verbinding, zodat je kennis kunt delen en elkaar kunt versterken. Schiet niet in de weerstand, maar wees gerust kritisch vanuit betrokkenheid. En vergeet dan niet ook zelf je nek uit te steken”, aldus Jeanne.

Over Jeanne van Eert

Jeanne van Eert werd geboren in 1967 in Veghel en groeide  daar op i, waar haar ouders een agrarisch bedrijf hadden. Sinds 1991 woont Jeanne in Venhorst (gemeente Boekel). Na haar  opleiding als (wijk)verpleegkundige werkte ze jarenlang als manager bij een thuiszorgorganisatie. Later stapte zij over naar een managementfunctie en beleidsfunctie binnen de gehandicaptenzorg en vulde zij haar rugzak nog met een studie gezondheidswetenschappen. Haar interesse in lokale politiek werd gewekt toen er in haar omgeving discussie ontstond over de relatie tussen gezondheid en intensieve veehouderij. Als voorstander van de agrarische sector, maar ook kritisch tegenover de mogelijke gezondheidsrisico's, besloot ze zich in te zetten voor de lokale politiek. Ze werd lid van de gemeenteraad en in 2010 fractievoorzitter van Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel. Binnen RNOB is Jeanne lid van de klankbordgroep raadsleden.