Aantrekkelijk werkgeverschap door slim mobiliteitsmanagement
26 mei 2022

Werkend Brabant staat op een kruispunt. Hoe combineren we post-corona thuiswerken en op kantoor werken? En als we reizen: hoe doen we dat op een slimme en duurzame manier? 

delen

Voor werkgevers, dus ook voor gemeenten en waterschappen, is dit het moment om door te pakken op de lessen van corona en te werken aan een structurele gedragsverandering. Om werkgevers daarbij te helpen, organiseren mobiliteitspartijen samen met VNO-NCW Brabant/Zeeland, regio’s en provincie vier bijeenkomsten over mobiliteitsmanagement en aantrekkelijk werkgeverschap. Dat doen zij onder de naam ‘Kruispunt Brabant’.

Ontbijtbijeenkomst in ‘s-Hertogenbosch
De eerste bijeenkomst vindt plaats op 6 juli a.s. in Agri & Food Plaza in ‘s-Hertogenbosch van 8.00 tot 10.15 uur. Tijdens deze ontbijtsessie staan ervaringen, voorbeelden en vragen van de deelnemers centraal.

 

Kruispunt Brabant wil kennis en inspiratie bieden én handelingsperspectieven voor bedrijven of werklocaties. 

Praktische voorbeelden zijn regelingen, vergoedingen, faciliteiten zoals fietsenstallingen en doucheruimtes en afspraken over hybride werken. Werkgevers krijgen concrete handvatten om er meteen mee aan de slag te gaan. 


Voor wie bedoeld?
De bijenkomst is bedoeld voor werkgevers uit alle sectoren. Voor gemeenten is het om verschillende redenen interessant om deel te nemen. Als werkgever (bijv. HR-managers) maar ook om te horen wat er leeft en speelt bij ondernemers en op bedrijventerreinen (bijv. wethouders en bedrijfscontactfunctionarissen) en om bedrijven te kunnen ondersteunen bij hun mobiliteitsaanpak. Deelname is gratis.


Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden (vanaf volgende week) via de website van SmartWayZ.NL. Daar komt ook het programma op te staan.

Aantrekkelijk werkgeverschap
Wat zijn de trends op arbeidsmarkt en hoe kun je daar als werkgever slim en effectief op inspelen met mobiliteitsmanagement? Wat vinden werknemers belangrijk op het gebied van mobiliteit? Hoe kan je met mobiliteitsmanagement aantrekkelijker worden voor (nieuw) talent? Aantrekkelijk werkgeverschap is actueler dan ooit in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt.

Kruispunt Brabant is een samenwerking van de provincie Noord-Brabant, SmartwayZ.NL, Brainport Eindhoven, VNO-NCW Brabant/Zeeland en het Brabants Mobiliteitsnetwerk. RNOB is partner van SmartwayZ.NL en actief in het Brabants Mobiliteitsnetwerk.


Meer over: Slimme mobiliteit